9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác hải sản đạt gần 48.000 tấn

Rate this post

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn như giá nguyên liệu, xăng dầu tăng cao, nguồn lợi hải sản tiếp tục giảm nhưng với sự nỗ lực của ngư dân, 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác hải sản sẽ tăng. Huyện Tuy Phong ước đạt 47.690 tấn / chỉ tiêu 55.000 tấn, đạt 86,71% chỉ tiêu giao, trong đó tập trung nhiều nhất ở vụ cá nam.

Để phát triển thủy sản bền vững, huyện Tuy Phong tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU gắn với thực hiện kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu ngành thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2020 và đến năm 2025. Củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả trong khai thác thủy sản, tuyên truyền pháp luật về thủy sản và chống khai thác IUU cho 61 tổ đoàn kết / 366 tàu thuyền trên địa bàn. Nhờ vậy, không phát hiện tàu cá địa phương vi phạm, đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Số tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được lắp thiết bị giám sát hành trình tăng 04 chiếc, nâng tổng số tàu cá được lắp đặt là 244/256 tàu cá, đạt tỷ lệ 95,31%.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản. Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Tuy Phong xảy ra 29 vụ vi phạm (giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm 2021); trong đó có 08 trường hợp sử dụng kích điện khai thác hải sản (giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021) và 02 trường hợp cào cào bay hoạt động sai tuyến (giảm 06 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021). . Mọi trường hợp vi phạm đều được lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2022, huyện Tuy Phong sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong khai thác hải sản trên biển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác IUU gắn với hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, nhằm đạt mục tiêu sản lượng khai thác cả năm và tiến tới phát triển nghề. . cá địa phương một cách bền vững và ổn định.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *