2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền, Cục Thuế TP.HCM xử lý thế nào?

Rate this post

Liên quan đến việc hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm (TP.HCM) là Công ty Cổ phần Dream Republic, Công ty Cổ phần Sheen Mega không nộp đủ tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính và Bộ Tài chính. Tài chính. thông tin chính, ngày 7/7/2022, Cục Thuế TP.HCM đã có công văn số 8076 / CTTPHCM-QLD gửi UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Bộ phận tài chính; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất như sau:

Công ty Cổ phần Dream Republic, Công ty Cổ phần Sheen Mega không nộp đủ tiền vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để thực hiện theo quy định tại Hợp đồng này. mua bán tài sản đấu giá.

Khi có quyết định thu hồi quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Cục Thuế TP sẽ thu hồi thông báo thu tiền sử dụng đất, thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với các thửa đất nêu trên.

Đối với 20% số tiền các Công ty ký quỹ đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển vào tài khoản của Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức ngày 11/01/2022 và số tiền Cục Thuế thu từ các ngân hàng tài khoản khi. thực hiện cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các khoản nợ quá hạn 90 ngày, kể từ ngày đến hạn nộp tiền. Cục Thuế TP đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND TP xử lý và chỉ đạo Cục Thuế thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết, đến nay Cục Thuế TP.HCM đang chờ quyết định hủy bỏ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của UBND TP.HCM để thu hồi. Thông báo về tiền sử dụng đất, thông báo về lệ phí trước bạ và chỉ đạo của UBND thành phố đối với số tiền 20% tiền đặt cọc và số tiền Cục Thuế thu do thực hiện biện pháp cưỡng chế trích vào tài khoản ngân hàng đối với Nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày thanh toán. Hạn chót nộp hồ sơ.

https://cafef.vn/2-doanh-nghiep-trung-dau-gia-dat-thu-thiem-chua-nop-tien-cuc-thue-tphcm-xu-ly-ra-sao-20220803100909603.chn

Linh Phong

Theo Đời sống kinh tế

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *