Xem xét điều chỉnh tên hồ sơ đề nghị công nhận Quần thể danh thắng Yên Tử là di sản thế giới

Rate this post

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lấy ý kiến, thống nhất với các địa phương quyết định việc bổ sung, điều chỉnh tên gọi hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh mục di tích. Chiến thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Xem xét chỉnh sửa hồ sơ khoa học của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Văn bản số 6244 / VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến ​​của các đại biểu tại cuộc họp ngày 16/9/2022 tại Trụ sở Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh tên gọi Hồ sơ khoa học Quần thể di tích danh thắng Yên Tử (thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới, Thứ trưởng Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu tham dự cuộc họp, thống nhất với các địa phương quyết định bổ sung, điều chỉnh tên hồ sơ khoa học đề cử di sản thế giới phù hợp với yêu cầu của Bộ Văn hóa. , Thể thao và Du lịch. phù hợp với phạm vi, ranh giới và tiêu chí đề cử; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan liên quan thông báo kịp thời việc điều chỉnh này cho UNESCO theo đúng quy định.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương tổ chức triển khai các bước xây dựng hồ sơ khoa học đề cử di sản thế giới cho sự bảo tồn. bảo đảm chất lượng, phù hợp với Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới và các quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

* Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là hệ thống hơn 70 khu di tích, được tạo thành từ 4 cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt gồm: Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Yên). Bi, Quảng Ninh), Khu di tích lịch sử nhà Trần (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Khu di tích danh thắng Tây Yên Tử (Bắc Giang) và Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương).

Đây là những nơi có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với các công trình kiến ​​trúc, nghệ thuật có giá trị đặc biệt; Nơi đây cũng là nơi ra đời, hình thành và phát triển của Trung Tâm Thiền Tông Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Yên Tử gắn liền với sự ra đời, hình thành và phát triển của nhà Trần (1225 – 1400) và hình thành không gian văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của Thiền phái Trúc Lâm.

Tháng 1/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và các cơ quan liên quan tiến hành các bước xây dựng hồ sơ đề cử “Khu di tích Yên Tử và Quần thể danh thắng ”và trình UNESCO xem xét, ghi tên vào Danh sách Di sản Thế giới theo quy định của Công ước Di sản Thế giới năm 1972 và pháp luật về di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam xây dựng hồ sơ đề cử “Quần thể danh thắng Yên Tử” trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Các trang web. Sản phẩm Thế giới.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trước đây hồ sơ có tên là “Quần thể di tích danh thắng Yên Tử”. Nay tỉnh Hải Dương đề nghị chỉnh sửa, bổ sung tên hồ sơ: “Quần thể di tích danh thắng Yên Tử – Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Điều này phù hợp với vị trí địa lý, địa danh của hồ sơ, đồng thời đảm bảo tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học địa lý. Việc bổ sung, điều chỉnh không ảnh hưởng đến nội dung, nội dung của dự thảo hồ sơ đã được 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương xây dựng; không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và là quyền của địa phương được UNESCO tôn trọng trên cơ sở các giá trị nổi bật, độc đáo của địa phương …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.