“Vua tôm” Minh Phú (MPC): Lợi nhuận quý II / 2022 “bốc hơi” 33%

Rate this post

Tính đến ngày 30/6/2022, danh mục chứng khoán của Minh Phú (MPC) có 5 cổ phiếu với tổng giá trị 8,8 tỷ đồng nhưng đã trích lập dự phòng giảm giá lên tới 5,6 tỷ đồng. đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã CK: MPC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II / 2022 và 6 tháng đầu năm.

Riêng quý II / 2022, MPC ghi nhận doanh thu thuần tăng 36% so với cùng kỳ lên khoảng 4.491 đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 36%, còn hơn 15 tỷ đồng. Chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá giảm 62%, ghi nhận hơn 9 tỷ đồng.

mpc.png

Đồng thời, chi phí tài chính tăng mạnh gấp gần 7 lần cùng kỳ, lên gần 86 tỷ đồng, chủ yếu do chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 150% và 130% so với quý II / 2022.

Kết quả, MPC ghi nhận lãi sau thuế hơn 152 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Theo MPC, lợi nhuận giảm sâu là do công ty phải trích lập dự phòng các khoản nợ và chi phí khó đòi.

ảnh chụp màn hình-579-.png
Nguồn: Báo cáo tài chính của MPC

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, MPC ghi nhận doanh thu 8.730 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, tuy nhiên lãi ròng lại giảm 4%, còn hơn 242 tỷ đồng.

Năm 2022, MPC đặt kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.287 tỷ đồng. Như vậy, MPC mới hoàn thành hơn 21% chỉ tiêu doanh thu và 19 chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

ảnh chụp màn hình-582-.png

Tính đến ngày 30/6/2022, danh mục chứng khoán của MPC có 5 cổ phiếu với tổng giá trị 8,8 tỷ đồng nhưng đã trích lập dự phòng giảm giá lên tới 5,6 tỷ đồng.

Thủy sản Minh Phú (MPC) bất ngờ giảm vốn điều lệ

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *