Từ chối trả khoản nợ thuế 5 tỷ đồng, Địa ốc MCG buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn

Rate this post

Công ty Bất động sản MCG buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Cục Thuế TP Hà Nội ra quyết định.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công bố quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế do dừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG (mã chứng khoán MCG). Nguyên nhân do Công ty Địa ốc MCG có số thuế quá hạn nộp phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Số tiền cưỡng chế là 5.044.435.000 đồng. Công ty Cổ phần Năng lượng và Địa ốc MCG phải thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 12/8/2022 đến ngày 11/8/2023.

Trên thị trường, cổ phiếu MCG của công ty đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 30/6/2022 nhưng vẫn nằm trong diện bị kiểm soát. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 âm 9,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 cũng âm 36,78 tỷ đồng. Công ty đã thua lỗ 2 năm liên tiếp.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của công ty ghi nhận doanh thu thuần cả năm hơn 174 tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm trước. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh dưới giá vốn, cộng thêm các khoản chi phí khác nên Địa ốc MCG lỗ 36,7 tỷ đồng cả năm, trong khi năm 2020 lỗ hơn 10 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2021, MCG lỗ 374 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần đạt gần 22 tỷ đồng và vẫn lãi 2 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ lỗ 15,5 tỷ đồng.

screen-shot-2022-08-16-at-16.32.52.png

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *