Trình tự thực hiện việc gom, đổi bưu kiện

Rate this post

(TN&MT) – Bạn đọc Hà Khánh An (Chương Mỹ, Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi có 4 mảnh đất. Nhưng 4 mảnh ghép này cách xa nhau. Nay gia đình tôi muốn chuyển thửa để lấy ruộng lớn. Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa? Trong văn bản pháp luật nào?

Câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 78 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền, đổi thửa” như sau: đất nông nghiệp thoả thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ và thời gian chuyển đổi) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

don-dien-doi-thua.jpg
Hình minh họa

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình UBND cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất theo phương án đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc: Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận đồng thời cho ba bên gồm: Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và người sử dụng đất. tổ chức tín dụng theo quy định sau đây: Người sử dụng đất ký nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng Đăng ký đất đai để giao cho tổ chức. tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp; Tổ chức tín dụng có trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận đã thế chấp cũ cho Văn phòng đăng ký đất đai quản lý.

Xin lưu ý, trong quá trình thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, Nhà nước khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp và lập quy hoạch. thành văn bản để làm cơ sở chuyển đổi. Cùng với đó, UBND xã lập phương án chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp chung của toàn xã, phường, thị trấn trình UBND huyện xem xét, phê duyệt trên cơ sở bàn bạc thống nhất ở các thôn, xóm, tổ. đảm bảo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người dân về sử dụng đất, cân đối diện tích đất và giải quyết các vướng mắc sau đăng ký dồn điền, đổi thửa.

UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện phương án dồn điền đổi thửa theo đúng phương án đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *