Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD

Rate this post

(TN&MT) – Bảy tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 13,6%. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng đầu năm 2022 ước tính xuất siêu 764 triệu USD.

Xuất khẩu ước đạt 216,35 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2022 ước tính đạt 30,32 tỷ USD, giảm 7,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,93 tỷ USD, giảm 8,5%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,39 tỷ USD, giảm 7,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7 tăng 8,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 3,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô). tăng 10,8%.

7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Hình minh họa

7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 56,99 tỷ USD, tăng 17%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 159,36 tỷ USD, tăng 15,7%, chiếm tỷ trọng 73,7%.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,5%, gồm: điện thoại các loại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; dệt may; Giày dép.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu bảy tháng đầu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản chiếm tỷ trọng 1,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,7%, giảm 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng nông, lâm sản chiếm 6,7%, giảm 0,7 điểm phần trăm; thủy sản chiếm 3,1%, tăng 0,4 điểm phần trăm.

Nhập khẩu hàng hóa tăng 13,6%

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2022 ước tính đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,7 tỷ USD, giảm 9,4%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,6 tỷ USD, giảm 4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7 tăng 3,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 2,5%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,9%.

1.png
Đồ họa: GSO

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,06 tỷ USD, tăng. 13,5%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 139,53 tỷ USD, tăng 13,7%.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, có 33 mặt hàng nhập khẩu với trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 88,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu; Có 3 mặt hàng nhập khẩu đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 40,8% gồm: Điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; Điện thoại và linh kiện.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất chiếm tỷ trọng 94%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. chiếm 94%. 44%, giảm 0,8 điểm phần trăm; nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu chiếm 50%, tăng 1 điểm phần trăm. Nhóm hàng tiêu dùng chiếm 6%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Sơ bộ cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước xuất siêu 21 triệu USD. 7 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,31 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,07 tỷ USD; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,83 tỷ USD.

Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa bảy tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 67,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 72,6 tỷ USD.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, xuất siêu sang EU ước tính đạt 18,7 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 42,2 tỷ USD, tăng 21,6%; nhập siêu từ Hàn Quốc 23,5 tỷ USD, tăng 30,3%; nhập siêu từ ASEAN là 7,9 tỷ USD, giảm 8,9%; nhập siêu từ Nhật Bản 769 triệu USD, giảm 13,9%.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2022 ước đạt 143,8 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 131,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2022 ước tính đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng năm 2022 đạt 594,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 186,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% và tăng 10,3%; lãi trả nợ 59,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% và giảm 11,3%.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.