Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Rate this post

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án “Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Ngoại ngữ phỏng vấn về mục đích và ý nghĩa của Dự án.

1Hoang Thao Sandra (Cộng hòa Séc) nói về Việt Nam trong con mắt của những người trẻ xa xứ

Tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc

Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của Đề án “Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/8.

Tiếng Việt là tài sản quý của dân tộc Việt Nam; đóng vai trò vừa là cầu nối, vừa là phương tiện truyền bá các giá trị văn hóa; là công cụ quan trọng hàng đầu giúp giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần củng cố độc lập tự do của Tổ quốc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Đối với cộng đồng hơn 5,3 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là phương tiện bảo tồn, truyền bá và lưu truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giúp mọi người khẳng định mình và tự tin. hội nhập với thế giới. Tiếng Việt còn là nhịp cầu nối những người Việt trên thế giới với đất nước.

Trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tiếng Việt đang đứng trước nguy cơ mai một vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Quá trình hội nhập của tiếng Việt và xu thế toàn cầu hóa, sự giao thoa với văn hóa bản địa ảnh hưởng đến việc sử dụng tiếng Việt. Ngoài ra, thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài chưa có ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của chữ quốc ngữ. Việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng còn nhiều khó khăn… Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, có giá trị khoa học và nhân văn sâu sắc.

Xuất phát từ những lý do trên, lần đầu tiên chủ trương “Nghiên cứu, lựa chọn Ngày tôn vinh tiếng Việt hàng năm để động viên, khuyến khích đồng bào, nhất là thế hệ trẻ học tập và giữ gìn tiếng Việt” được nêu thành nhiệm vụ cụ thể tại Kết luận 12 / KL-TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169 / NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về công tác nhân sự trong tình hình mới. Việc tổ chức Ngày Việt ngữ trong cộng đồng NVNONN còn góp phần cụ thể hóa chủ trương “Tạo điều kiện để mọi người giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc”. (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13), đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân.

Với việc triển khai dự án này, chúng tôi hy vọng Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng Việt ngữ sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng hàng năm trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng với những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh. sự giàu đẹp của tiếng Việt, nâng cao nhận thức về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc của kiều bào trên toàn thế giới, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế; lan tỏa mạnh mẽ tình yêu tiếng Việt, trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc; đặt nền móng cho một giai đoạn mới trong việc phát triển vị thế của người Việt Nam trong nhiều lĩnh vực giáo dục cộng đồng. Thông qua việc tôn vinh chữ quốc ngữ, góp phần xây dựng cộng đồng người lao động nước ngoài ổn định, đoàn kết, vững mạnh, luôn hướng tới và đóng góp tích cực cho quê hương Việt Nam.

Đồng thời, việc tôn vinh tiếng Việt tại các địa phương sẽ góp phần truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường sức mạnh “mềm”. “của đất nước.

Đa dạng hóa các hoạt động khuyến mại

Tại sao ngày 8/9 hàng năm được chọn là Ngày tôn vinh người Việt Nam trong cộng đồng NVNONN, thưa ông?

Chúng tôi chọn ngày 8 tháng 9 vì đây là ngày hội tụ nhiều ý nghĩa gắn liền với lịch sử dân tộc nói chung và tiếng Việt nói riêng, bao gồm:

Ngày 8 tháng 9 năm 1945 là ngày Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong trào “Bình dân học vụ”, đồng thời thành lập Nha Bình dân học vụ trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.

Ngày 8-9-1962, trong “Diễn văn tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Tiếng nói là tài sản vô cùng lâu đời, vô cùng quý giá của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn, nâng niu, làm nó ngày càng lan rộng hơn. ”

Ngày 8 tháng 9 cũng phản ánh sự gặp gỡ giữa quan điểm trong nước và thế giới về việc tôn vinh chữ quốc ngữ. Năm 1965, UNESCO đã chọn ngày 8 tháng 9 là Ngày Quốc tế Xóa mù chữ và là ngày kỷ niệm hàng năm nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc xóa mù chữ đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng trên thế giới. xã hội.

Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hoạt động Tôn vinh tiếng Việt như thế nào để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra?

Chương trình Ngày tôn vinh tiếng Việt được tổ chức vào ngày 8/9 hàng năm, giai đoạn 2023-2030, thực hiện đồng thời với Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030.

Các hoạt động hướng tới Tôn vinh Ngày Tiếng Việt sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm và có thể lồng ghép vào các lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của đất nước đối với cộng đồng NVNONN trên thế giới và những người yêu tiếng Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các hoạt động sẽ được thực hiện thông qua các cơ quan đại diện của VNONN, kết hợp với các hoạt động tổ chức trong nước, lồng ghép vào các hoạt động mà Ủy ban Nhà nước về Ngoại giao đang triển khai (như Trại hè Việt Nam, Khóa đào tạo nghiệp vụ giảng dạy tiếng Việt…). Để tối ưu hóa hiệu quả, các hoạt động sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đồng thời phát triển nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội để NVNONN dễ dàng tìm kiếm và theo dõi.

Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 nhóm hoạt động cụ thể. Thứ nhất, tổ chức Ngày tôn vinh Tiếng Việt vào ngày 8/9 hàng năm, gồm các hoạt động: Hội nghị kỷ niệm Ngày tôn vinh Tiếng Việt; định kỳ tổ chức cuộc thi tìm kiếm và phong tặng danh hiệu “Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài” (thông qua các hoạt động liên quan đến tiếng Việt như thi kể chuyện, làm thơ, hùng biện…); Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Người Việt Nam thân yêu”; Cơ quan đại diện VNONN phối hợp với các cơ quan chức năng, đại sứ quán nước sở tại tổ chức các hoạt động quảng bá ngôn ngữ của các nước, lồng ghép Chương trình Ngày tôn vinh tiếng Việt với các hoạt động đối ngoại tại địa phương. .

Thứ hai, nhân Ngày tôn vinh Tiếng Việt hàng năm, Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm ghi nhận, động viên các cá nhân, gia đình, tổ chức, hội đoàn thể có đóng góp tích cực cho phong trào. giữ gìn và truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng.

Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức thông tin, quảng bá trong và ngoài nước hưởng ứng Ngày tôn vinh người Việt Nam. Với việc làm này, ngoài việc huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông, các nhân vật uy tín, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng bằng các hình thức truyền thông mới, đa dạng, chúng tôi sẽ hỗ trợ, phối hợp với các hiệp hội Việt Nam trên địa bàn tổ chức Ngày / Tuần nói tiếng Việt tại các cộng đồng; hỗ trợ cộng đồng thành lập các câu lạc bộ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, tổ chức các hoạt động giảng dạy, quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng NVNONN và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, sẽ xây dựng Tủ sách Tiếng Việt; trang web riêng về dạy và học tiếng Việt; đẩy mạnh việc đưa tiếng Việt với nội dung quảng bá, giới thiệu văn hóa, truyền thống, đất nước, biển, đảo, con người Việt Nam vào các thư viện, cơ sở dữ liệu … của địa phương và các sáng kiến ​​khác có liên quan. để quảng bá tiếng Việt.

Cảm ơn ngài.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *