Thủy điện Thác Bà (TBC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt

Rate this post

Năm 2021, Thủy điện Thác Bà lãi sau thuế 173 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch năm.

Ngày 30 tháng 8 năm 2022 tới đây Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 23/09/2022.

Như vậy, với 63,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và đang lưu hành, nhà máy thủy điện Thác Bà sẽ chi khoảng 95 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2021, Thủy điện Thác Bà đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tính cả giai đoạn này, công ty chia cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 25%.

Năm 2021, Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu doanh thu gần 505 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 184 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý III / 2021 ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt gần 385 tỷ đồng, hoàn thành hơn 76% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 173 tỷ đồng, hoàn thành 94% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 145 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021 Thủy điện Thác Bà còn hơn 373 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần tăng 21,6% lên 348 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 36,7% lên 190 tỷ đồng.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.