Thủy điện EVNGENCO1 hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2022

Rate this post

Cụ thể, các tổ máy thủy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) thực hiện được 132,12% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng đầu năm được giao. Tính chung, EVNGENCO1 đã thực hiện được 51,78% kế hoạch năm 2022 sau nửa đầu năm.

Trong tháng 6/2022, tần suất nước vào các hồ thủy điện của EVNGENCO1 tiếp tục ở mức tốt, đặc biệt là các hồ khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng tại các nhà máy điện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tính đến ngày 30/6/2022, trữ lượng than của các nhà máy nhiệt điện đã được cải thiện. Tuy nhiên, phụ tải bình quân ngày của hệ thống tiếp tục giảm so với kế hoạch của Bộ Công Thương, một số tổ máy nhiệt điện thuộc EVNGENCO1 không được huy động.

Thủy điện EVNGENCO1 hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2022

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất trong tháng 6/2022 là 2.379,6 triệu kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm là 15,578 triệu kWh, đạt 51,78% kế hoạch giao cả năm 2022. Đặc biệt là lĩnh vực thủy điện. của EVNGENCO1 đạt 132,12% kế hoạch 6 tháng đầu năm nhờ hầu hết các tổ máy thủy điện đều hoàn thành vượt mức sản lượng điện được giao. EVNGENCO1 đã làm việc với EVN để tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và dân sinh trong mọi tình huống, không để xảy ra tình trạng thiếu điện theo quy định của pháp luật. Cam kết của EVN với Đảng và Chính phủ.

Về công tác đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng đang được Tổng công ty triển khai theo đúng tiến độ được giao. Việc quyết toán cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến hết tháng 6, khối lượng đầu tư xây dựng của EVNGENCO1 đạt 47,5% và giá trị giải ngân đạt 48,3% kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả giải ngân khối lượng thực hiện năm trước).

Các nhiệm vụ và mục tiêu đến năm 2022 trong Dự án Chuyển đổi số của EVNGENCO1 phần lớn đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Một trong những trọng tâm là Lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật CNTT và OT giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được xây dựng trên cơ sở phân tích yêu cầu thực tế của EVNGENCO1, xu hướng chuyển đổi số ngành điện và hướng tới trọng tâm chiến lược số của EVNGENCO1. Lộ trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 119 / NQ-HĐTV ngày 20/6/2022 của Hội đồng thành viên EVNGENCO1.

Trước những dự báo tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó lường hơn so với năm 2021, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới, EVNGENCO1 đã xây dựng các phương án ứng phó nhằm nâng cao tính chủ động của khu vực công. ứng phó với thảm họa. Các đơn vị được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo để đảm bảo các tổ máy phát điện vận hành an toàn, hoàn thành mục tiêu giảm lũ, hạn chế thiệt hại cho người dân vùng hạ du.

Trong tháng 7/2022, ưu tiên hàng đầu của EVNGENCO1 là sản xuất 2.986,7 triệu kWh, trên cơ sở tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện với các nhà máy nhiệt điện và nhà máy nhiệt điện. vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa với các nhà máy thủy điện. EVNGENCO1 cũng sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các giải pháp vận hành các nhà máy thủy điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ cho nhân dân vùng hạ du.

Đối với công tác xây dựng, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, EVNGENCO1 sẽ tiến hành khảo sát, tìm kiếm các dự án đầu tư nguồn điện mới, trong đó ưu tiên nguồn năng lượng. năng lượng tái tạo như gió ngoài khơi.

Chuyển đổi số và các nhiệm vụ khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương về thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhằm duy trì tính bền vững và ổn định. hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.