Thủ tướng Chính phủ đề xuất mở rộng thành phố Phan Thiết, sáp nhập thị xã La Gi với huyện Hàm Tân

Rate this post

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bình Thuận quan tâm quy hoạch phát triển năng lượng theo hướng xanh, sạch, hiệu quả; quy hoạch mở rộng và phát triển thành phố Phan Thiết; sáp nhập thị xã La Gi với huyện Hàm Tân.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm 2022 và thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời chỉ đạo đấu thầu, mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo quy định; đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần lấy sức khỏe và tính mạng của nhân dân trên hết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Quốc hội. Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 3 “trụ cột” kinh tế của tỉnh gồm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển năng lượng tái tạo; phát triển du lịch thành trung tâm du lịch của khu vực và thế giới.

Tỉnh phải đẩy nhanh công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó lưu ý quy hoạch phát triển năng lượng theo hướng xanh, năng lượng sạch và hiệu quả. trái cây; quy hoạch mở rộng và phát triển thành phố Phan Thiết; sáp nhập thị xã La Gi với huyện Hàm Tân.

“Phải quy hoạch những nơi đẹp, thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn, việc làm và sinh kế cho người dân, đừng quy hoạch phát triển bất động sản nhà ở”, Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại buổi làm việc. (Hình ảnh: VGP) ..

Tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng. Cần lưu ý, bằng mọi giải pháp, nhanh chóng xây dựng sân bay Phan Thiết để sớm có kết nối hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bình Thuận tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao thứ hạng các chỉ số như PCI, PAPI, SIPAS, PAR Index, DTI; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế; triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chính sách người có công, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng lưu ý tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm soát, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Theo Thủ tướng, tỉnh Bình Thuận phải không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Thuận thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, phấn đấu đến năm 2024 tỉnh tự cân đối thu chi trên địa bàn.

Về những đề xuất, kiến ​​nghị của Bình Thuận, Thủ tướng cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng, thiết thực của địa phương. Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý về nguyên tắc việc giải quyết các kiến ​​nghị; Đồng thời cho ý kiến, chỉ đạo cách giải quyết đối với từng đề xuất, kiến ​​nghị và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trên cơ sở quy hoạch chung của cả nước và vùng, trên cơ sở nguồn lực, thứ tự ưu tiên. Thứ nhất, không dàn trải để giải quyết hợp lý, đúng quy trình, quy định.

Theo đó, những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của bộ, ngành thì bộ, ngành đó chủ trì, phối hợp giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền xem xét. . .

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại buổi làm việc. (Hình ảnh: VGP).

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,44%, cao hơn bình quân chung của cả nước; Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 552 triệu USD, bằng 75,8% kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, 6 tháng đầu năm 2022, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 37,12%; dịch vụ chiếm 38,22%; nông – lâm – thủy sản chiếm 27,65%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến Bình Thuận tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả.

Theo đó, tỉnh đã xây dựng và kết nối 15 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thanh long với quy mô 746 ha thanh long, sản lượng trên 8.600 tấn; hình thành các vùng sản xuất cao su tập trung; tích cực triển khai các biện pháp chống khai thác IUU …

Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được tập trung chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng; khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện; Năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

Tỉnh Bình Thuận kiến ​​nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương một số đề xuất, kiến ​​nghị nhằm tạo điều kiện cho địa phương phục hồi kinh tế – xã hội nhanh và phát triển bền vững.

Trong đó đề xuất tỉnh đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, dịch vụ hậu cần nghề cá; thành lập khu công nghệ cao, khu kinh tế ven biển; các khuyến nghị liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi; sớm phê duyệt khu dự trữ sa khoáng titan; việc tiêu thụ tro, xỉ của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.