Thống kê rất nhiều, hồ sơ được xem xét lại rất ít

Rate this post

Theo Bộ LĐ-TB & XH, hiện có 3,4 triệu lao động cần hỗ trợ tiền thuê nhà nhưng khi triển khai về địa phương, số lượng hồ sơ được duyệt rất ít. Nhiều tỉnh mới triển khai được vài trăm người. Riêng như Đắk Nông, chỉ sau khi xét duyệt đã có … 11 đối tượng nhận tiền, đạt 100%!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *