Thông báo xả nước hồ chứa thủy điện Sông Quang – Quế Phong

Rate this post

Sáng 24/9, trên các hồ sơ lưu trữ của Thủy điện Sông Quang có mưa, mưa vừa, có lúc mưa đến. Lưu lượng nước về hồ sơ tăng trưởng và dự án cao cấp nước bình thường 526.0m.

To be an to chuc the thao tac thien nhien lieu hoat dong nghe thuat the gioi Song Quang duoc an theo the gioi thieu quyen điện Sông Quang dự kiến ​​điều hành tiết kiệm điện chứa thủy điện Sông Quang như sau:

Thời gian dự kiến ​​vận hành tiết kiệm bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 2022.

Lưu lượng xả dự kiến ​​từ 30 m / s – 100 m / s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa sổ, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

End out time when out of the đợt mưa lũ.

Văn phòng trực tiếp Ban chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh thông báo cho Ban nhân dân huyện Quế Phong, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho các cơ quan cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị. vị trí, tư vấn chủ quản đang thi công ở ven sông, trên sông, các phương tiện vận tải chủ và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ tầng của nhà máy thủy điện Sông Quang biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *