Thiệu Hóa với các giải pháp phát triển kinh tế

Rate this post

Trong những tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của Nhân dân, các cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện Thiệu Hóa tiếp tục ổn định và đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực.

Thiệu Hóa với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô (Thiệu Hóa) trong một ca sản xuất.

Trong quá trình phát triển sản xuất, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến nay, trên địa bàn đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với quy mô lớn, liên xã và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các vùng sản xuất áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững. Trồng trọt được cơ giới hóa đồng bộ; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được cơ giới hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện chính sách khuyến khích của tỉnh về tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với quy mô tích tụ, tập trung trên địa bàn, nhiều mô hình sản xuất mới, có hiệu quả kinh tế cao đã được hình thành. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình thành công do có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong cung ứng giống, vật tư phân bón, khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa, hầu hết các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn trên địa bàn đều cho doanh thu bình quân khoảng 200 đến 300 triệu đồng / ha / năm. Tính đến hết tháng 7/2022, toàn huyện đã tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao được 527,4 ha. Đồng thời duy trì chăn nuôi, từng bước tái đàn lợn, tổ chức phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đến nay toàn huyện có 17 trang trại chăn nuôi. Huyện cũng đã triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2022 có kết quả và tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, phòng chống dịch bệnh. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã trong kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các phong trào hiến đất, làm đường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, xây tường rào kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực, như: trong những tháng đầu năm, 11 xã, thị trấn đã vận động Nhân dân hiến 8.971m2 đất. 797 hộ, 45 thôn, tiểu khu; làm mới 28.369m hàng rào mẫu; xây dựng và nâng cấp 26,97 km đường giao thông nông thôn, nội đồng; 1,4 km kênh mương nội đồng, 38 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, 559 nhà; cải tạo và xây mới khu hiệu bộ với 10 phòng học, 2 trụ sở xã và 2 chợ được nâng cấp, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng mỗi xã một sản phẩm vào năm 2022, đến nay toàn huyện đã được công nhận 2 sản phẩm OCOP cấp tỉnh là dưa chuột Vân Hà 4 sao và cơm cháy Ánh Dương Tân Châu 4 sao. 3 sao. Đồng thời, có 7 sản phẩm đang dự thi cấp tỉnh (6 sản phẩm đã được tổ giúp việc Hội đồng cấp tỉnh chấm điểm, 1 sản phẩm đang hướng dẫn đề tài hoàn thiện hồ sơ) để công nhận sản phẩm OCOP trong thời gian tới. .

Cùng với đó, huyện Thiệu Hóa tiếp tục thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng xanh, thông minh. Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với nghề truyền thống, nhân văn mới và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động. Kêu gọi và phát triển hợp lý các dự án công nghiệp sử dụng nhiều lao động ở nông thôn như may mặc, da giày, dệt may, điện tử, viễn thông, sản xuất linh kiện, hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn như việc huyện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị Giang Quang đến năm 2045; quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đô thị Phú Hưng, Đông Đô; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch chung xây dựng các xã giai đoạn 2021 – 2030; Đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Ngọc Vũ đến năm 2045. Trình UBND tỉnh đề án sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị xã Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa. Huyện báo cáo UBND tỉnh chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu định cư cho người dân ven sông chưa có đất ở và dân cư mới tại Đồng Sáu Cách, thôn Lâm Đạt, xã Thiệu Vũ. Huyện cũng đã triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đến năm 2022, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, như: Dự án lát đá vỉa hè Quốc lộ 45 (đoạn từ cầu Thiệu Hóa đến cầu Thiều). Trung), tu bổ Khu di tích lịch sử Đền thờ Lê Văn Hưu giai đoạn 3, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở. Huyện yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển, khai thác cát thực hiện đúng quy định, xử lý nghiêm các tàu, thuyền vi phạm khai thác cát trái phép. Chỉ đạo các xã, thị trấn thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại trên địa bàn. Hướng dẫn phân loại chất thải tại nguồn, thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải và xây dựng kho lưu giữ chất thải nguy hại.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết: Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2022, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung kiểm soát dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm phòng. làm việc về gia súc và gia cầm. Hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, đồng thời triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án theo kế hoạch. Tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư phát triển, thu chi ngân sách theo nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng Chỉ số DDCI (năng lực cạnh tranh cấp huyện) và tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số theo kế hoạch của tỉnh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế, nhất là nợ quá hạn; quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, quản lý khoáng sản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các tồn đọng về đất đai. Đồng thời, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc mà cử tri quan tâm như ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn, khai thác khoáng sản trái phép, quản lý đất đai, trật tự xã hội, xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải tham gia giao thông trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *