Tập trung triển khai đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu – Phần 1: Cho phép áp dụng cơ chế đặc thù – Báo Bà Rịa

Rate this post

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 90 / NQ-CP ngày 25/7/2022 thực hiện Nghị quyết số 59/2022 / QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án. đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1. Theo đó, Chính phủ cho phép Bộ GTVT và hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai áp dụng hàng loạt cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện. quá trình thực hiện.Đoàn Ủy ban Kinh tế Quốc hội trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai về bản đồ chỉ đạo tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.  Ảnh: TRÚC GIANG
Đoàn Ủy ban Kinh tế Quốc hội trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai về bản đồ chỉ đạo tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Ảnh: TRÚC GIANG

Thực hiện đồng thời các thủ tục

Cụ thể, Chính phủ quyết định thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án) đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/2022 / QH15 ngày 16/6/2022 và tổ chức thực hiện. chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình. quản lý và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là cơ quan chủ quản thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án thành phần tương tự dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép thực hiện đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: Thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu; các công việc khác có liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án thành phần. Các thủ tục trên cần tuân thủ nghiêm ngặt các khâu, các bước thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai và người có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hình thức chỉ định thầu trong thời hạn 02 năm. 2022 và 2023 đối với gói thầu tư vấn, xây lắp liên quan đến dự án thành phần, gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Riêng đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án thành phần (không bao gồm gói thầu xây lắp di dời hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư) thực hiện chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm. tối thiểu 5% giá trị dự toán của gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng).

Chính phủ cũng cho phép Bộ Giao thông vận tải và UBND hai tỉnh thực hiện đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi chứa chất thải rắn xây dựng; triển khai các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư.

Tháng 06/2023, bàn giao 70% diện tích mặt bằng.

Đối với việc khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án, Chính phủ cho phép áp dụng các cơ chế tại Nghị quyết số 60 và Nghị quyết số 133 của Chính phủ.

Đồng thời, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù như nâng công suất không quá 50% trong giấy phép khai thác mà không phải thực hiện một số thủ tục cấp phép đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông đã được cấp phép đang hoạt động, khai thác còn lại. kỳ là ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhà thầu xây dựng được phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án mà không phải thực hiện một số thủ tục cấp phép như: không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường). đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường) hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường sau khi tổ chức, cá nhân khai thác đã ký văn bản cam kết cung cấp vật tư cho nhà thầu thi công công trình. sự phán xét.Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Long (TP.Bà Rịa) để bố trí di dời các hộ dân có đất nằm trong dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Long (TP.Bà Rịa) để bố trí di dời các hộ dân có đất nằm trong dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Để hoàn thành đề án, Nghị quyết của Chính phủ cũng đề ra những mốc thời gian cụ thể mà các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện. Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao phần diện tích còn lại trước ngày 30/6/2023. , Năm 2023.

Trước ngày 20-11-2022, bàn giao hồ sơ thiết kế cọc để giải phóng mặt bằng các dự án thành phần. Cho phép Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi chứa chất thải rắn xây dựng. thi công trong giai đoạn chuẩn bị dự án, bao gồm: Tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cọc và giải phóng mặt bằng các dự án thành phần trong từng giai đoạn (tùy theo mức độ phức tạp kỹ thuật của dự án). của mỗi đoạn thẳng). Công việc này phải hoàn thành cơ bản trước ngày 20-11-2022 để các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hồ sơ thiết kế giải phóng mặt bằng sẽ được cập nhật để đảm bảo phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Kết luận tại Hội nghị triển khai các nghị quyết của Chính phủ triển khai 3 dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Biên Hòa – Vũng Tàu ngày 27/7 tại An Giang, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ , các ngành, địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để dự án triển khai đúng kế hoạch.

Về mỏ vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng công trình. Mỏ vật liệu xây dựng quyết định 3 yếu tố bao gồm: chất lượng công trình, tiến độ và giá thành của công trình. Vì vậy, các cơ quan tư vấn phải tăng cường khảo sát mỏ, tính toán chi phí. UBND các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ đầu tư ngay từ bây giờ phải tích cực phối hợp khảo sát các mỏ vật liệu. Đây là yếu tố quan trọng, liên quan mật thiết đến tiến độ của dự án, nếu không có đủ vật liệu xây dựng thì không thể làm nhanh được. Các địa phương, đơn vị tư vấn lưu ý khi khảo sát các mỏ cát nên chọn mỏ tiêu chuẩn, có vị trí thuận lợi.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình thực hiện dự án và khung chính sách một cách cụ thể; thực hiện song song cả thiết kế và cắm mốc giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng đến tháng 6/2023 phải hoàn thành 70%.


Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

– HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và phân bổ vốn năm 2022 với số vốn 670 tỷ đồng.

– Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành lập 2 Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban; các đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các sở, ngành liên quan.

– UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải làm chủ đầu tư dự án.

– Tỉnh đã triển khai quy hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các sở, ban, ngành, địa phương để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *