Spy x Family Tập 14 Đánh giá

Rate this post

MinaRose2023 ở đây với một đánh giá SpyxFamily mới.

Trong tập này, Yor đã cứu Anya khỏi những kẻ đánh bom. Cô gọi cho cảnh sát để nói cho họ biết những kẻ đánh bom đang ở đâu trong con hẻm. Anya đã nhìn thấy tương lai của Loid chết vì một quả bom nhờ Con chó có thể nhìn thấy tương lai nên cô ấy đã chạy lên người Con chó để đi cứu Loid. Anya tìm thấy nơi đặt quả bom và cô chui vào qua một cái lỗ nhỏ để cố gỡ quả bom nhưng không được. Cô ấy nhìn thấy nước sốt cà chua và cảnh báo Loid bằng nước sốt cà chua. Loid lắng nghe sự nóng lên và bỏ đi bình an vô sự, sau đó đi cứu thủ tướng bằng cách hóa trang thành ông ta và giết chết con chó đánh bom.

Nhìn chung, tập này rất thú vị Anya sẽ vẫn được Yor chăm sóc nếu Loid chết nên thật buồn vui lẫn lộn khi xem trong dòng thời gian thay thế. Yor thực sự yêu Anya và coi trọng vai trò là mẹ của cô ấy và điều đó thật tuyệt.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *