Quy định về phòng cháy và chữa cháy trong luật thời Lê

Rate this post

Mặc dù không ghi chép đầy đủ, nhưng sử sách cũng đề cập đến một số vụ hỏa hoạn, đặc biệt là vụ hỏa hoạn xảy ra ở kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê, ví dụ một vụ cháy lớn được sử sách nhắc đến như sau: “Trong vốn xảy ra cháy lớn, cháy lan hơn mấy trăm căn nhà, có người chết cháy ”(Đại Việt sử ký toàn thư). Vụ hỏa hoạn này xảy ra vào ngày 11 tháng 5 năm Giáp Dần (1434).

Hay như trận hỏa hoạn lớn vào tháng 6 năm Tân Mùi (1631) buộc các triều thần hộ tống vua Lê Thần Tông ra ngoại thành tạm trú tại nhà của một viên quan có tước hiệu là Hoa Đường Hầu tước, bốn ngày sau sự việc. đám cháy đã được khắc phục. , tân vương trở lại hoàng cung. Nguyên nhân của vụ cháy là do bất cẩn trong kho huấn luyện quân sự nằm bên bờ sông Hồng, chúa Trịnh Tráng “ngự ở Đông Lâu hạ lệnh đào sông cho thuyền đánh nhau và tập bắn thì xảy ra hỏa hoạn. từ đầu sông. Lửa cháy lan đến cửa trái cung, phố xá hai bên, thành nhà Nguyễn, nhà Đường trong nội thành ”(Đại Việt sử ký toàn thư).

Một đám cháy. Hình minh họa.


Trong tác phẩm “Báo cáo về Bắc Kỳ năm 1626” của một nhà truyền giáo người Ý tên là Giuliano Baldinotti khi đến Thăng Long lúc bấy giờ đã đến Thăng Long để xin triều đình cho một nhà truyền giáo, ông cũng đã đề cập đến tình hình hỏa hoạn như sau: “Trong kinh thành có nhiều ao, vũng nước lớn, để mọi người dập lửa ngay khi cháy vào nhà, có nhiều vụ cháy đã thiêu rụi 5, 6 nghìn nóc nhà ”.

Phòng cháy là một vấn đề hết sức quan trọng nên trong pháp luật Việt Nam ngày xưa ngoài các quy định về phòng cháy đã có nhiều quy định liên quan đến việc chữa cháy và xử lý thủ phạm gây ra hỏa hoạn. Chẳng hạn, trong “Quốc triều hình luật” (còn gọi là Bộ luật Hồng Đức), Điều 610 quy định: “Thấy lửa cháy thì nên báo, không báo thì chạy đến cứu nhưng không thành. Không làm điều đó, hình phạt sẽ nhẹ hơn kẻ phóng hỏa, quan quân canh giữ dinh thự, kho thóc, tù binh không được rời bỏ vị trí để đến sở cứu hỏa, nếu phạm pháp. , chúng sẽ đánh tới 80 trượng. “

Điều 617 quy định: “Nếu hỏa hoạn ở kinh thành, thiêu rụi nhà người ta phạt 80 trượng, cháy lan sang nhà người khác thì phạt 80 trượng, đem nhục hình trước công chúng ba ngày”. , phạt 10 quan, sung công tước tiền, đốt làng thì tội giảm một bậc, trong cấm thành, lửa cháy chùa chiền, cung điện, bảo vật của tổ tiên thì tội tiết kiệm .. . thưởng cho những ai bắt được kẻ trộm. “

Một văn bản pháp quy khác là “Lê triều Hồi Điền” trong phần bức tranh có hình phạt bằng quyền trượng vì tội gây hỏa hoạn như sau: “Hàng đường, quân phòng thủ trong kinh thành bị bốc cháy, tự phóng hỏa đốt nhà. phóng hỏa nhà người khác thì phạt 80 lạng, chịu tội 3 ngày, phạt 10 đồng tiền quý, kẻ gian phóng hỏa thì tha ”.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, từ quan sát thực tế, vị danh y này đã tóm tắt nguyên nhân của các phương pháp phòng cháy và chữa cháy bằng một bài thơ ngắn, trong đó có lời nhắc nhở:

Phòng cháy chữa cháy là vô cùng quan trọng,

Bảo toàn sự sống, phòng chống cháy nổ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.