Quản lý bảo vệ rừng bền vững ở Mường Lát

Rate this post

Cùng chúng tôi đi thăm các khu rừng phòng hộ trên địa bàn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trung Lý Lê Duy Cường cho biết: Trạm Kiểm lâm Trung Lý (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát) có 4 cán bộ, kiểm lâm. (KLV) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 25.600,16 ha rừng trên địa bàn 3 xã của huyện Mường Lát (Trung Lý, Mường Lý và Nhi Sơn).

Quản lý bảo vệ rừng bền vững ở Mường LátCán bộ, công nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Lát tuần tra bảo vệ rừng thị trấn Mường Lát.

Địa bàn 3 xã do đồn quản lý có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào rừng. Sức ép về nhu cầu sử dụng gỗ cho mục đích sinh hoạt, nhà ở và tập quán sản xuất nông nghiệp trên đất dốc của người dân bản địa là những nguyên nhân cơ bản đe dọa đến an ninh rừng trên địa bàn. Những tháng gần đây, ngoài việc bố trí KLV phụ trách địa bàn để tham mưu cho chính quyền xã chủ động bảo vệ rừng (BVR), đồn còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn. đã triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cho người dân.

Ông Thào Văn Tủa – một chủ rừng ở xã Nhi Sơn phấn khởi cho biết: Gia đình được Nhà nước tạo điều kiện, giao đất, giao rừng với diện tích 8,3 ha từ năm 1999. Đến nay, gia đình đã trồng 3 ha cây xoan, còn lại là cây lát. Sau khi trồng phải thường xuyên phát thực bì để chống cháy, tích cực bón phân để cây phát triển. Ngoài diện tích rừng trồng, anh còn chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 5ha rừng tự nhiên phục hồi. Cùng với lực lượng Kiểm lâm địa bàn và Ban quản lý thôn, bản, chính quyền địa phương và gia đình thường xuyên kiểm tra, tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. về BVR. Do chủ động chăm sóc, bảo vệ nên toàn bộ diện tích rừng của gia đình anh đều phát triển tốt, không xảy ra cháy rừng, rừng được bảo vệ an toàn …

Đến tháng 9/2022, huyện Mường Lát có hơn 68.706 ha rừng. Nhận thức rõ rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị to lớn về môi trường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh – quốc phòng mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương , lực lượng kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện ngành lâm nghiệp và phối hợp với các cơ quan ban ngành. Các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng (BV & PTR). Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng chính quyền các xã, thị trấn, chủ rừng và nhân dân đã chung tay bảo vệ và phát triển rừng. Kết quả nổi bật là kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển, an ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, các hành vi, vi phạm quy định của Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của Luật Lâm nghiệp. pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Bình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát, chia sẻ: Từ đầu năm 2022, đơn vị đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển rừng. huyện kinh doanh bền vững, ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT / TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý rừng. , công tác bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể, chủ rừng, đồn biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVR; ưu tiên tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý các hành vi đốt rừng làm rẫy, chống phá rừng. Quan điểm chỉ đạo là: lực lượng kiểm lâm thôn (bản) phải tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến ​​nghị, đề xuất của nhân dân về công tác bảo vệ rừng”; tổ chức đối thoại với Nhân dân về công tác BVR, về hoạt động của lực lượng Kiểm lâm cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong lĩnh vực lâm nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng và các cấp chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Phối hợp với chính quyền và các chủ rừng rà soát các địa bàn trọng điểm để xảy ra khai thác, lấn chiếm, phá rừng trái phép; tại các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cháy cao để xây dựng phương án PCCCR phù hợp với tình hình thực tế.

Vào những ngày khô nóng, Mường Lát tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Đặc biệt, với 6.122,85 ha rừng ven biên giới thuộc xã Trung Lý và Nhi Sơn, nơi có vật liệu cháy như cây du, lau sậy, thực bì khô rất dày, được xác định luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy. rất cao, ở mức rất nguy hiểm vào mùa khô, nóng. Hạt kiểm lâm đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các xã, thị trấn, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo gửi các cảnh báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để phòng chống cháy rừng. mọi người biết và tuân theo. Chỉ đạo KLV cơ sở tham mưu cho UBND, UBND xã xây dựng phương án BVR năm 2022, phương án PCCCR cấp xã giai đoạn 2021-2025. Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tham gia chữa cháy rừng; rà soát các thôn, bản trọng điểm về cháy rừng trên địa bàn 8 xã, thị trấn; củng cố, kiện toàn lại các đội xung kích BVR-PCCCR ở các xã, thị trấn và tổ (đội) BVR-PCCCR các thôn. Quản lý chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng trên địa bàn, chủ yếu là ong đốt, xử lý thực bì du canh, cháy lan từ Lào, giao lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng Nhà nước. , các xã trọng điểm kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất du canh của người dân nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng du canh, xử lý đốt thực bì.

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ nên 9 tháng đầu năm 2022, an ninh rừng trên địa bàn huyện Mường Lát cơ bản ổn định, không có điểm nóng về khai thác, phá rừng, không để xảy ra cháy rừng. Tài nguyên rừng đầu nguồn sông Mã được quản lý, bảo vệ bền vững không chỉ phát huy tác dụng bảo vệ đa dạng sinh học, tạo cảnh quan môi trường mà còn tạo nguồn lợi thủy sản cho đầu nguồn sông Mã. cấp nước, giữ nước, điều tiết nước, bảo vệ các công trình thủy lợi trong vùng.

Bài và ảnh: Thùy Dương

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *