PV GAS khởi động dự án tư vấn chiến lược chuyển đổi số và triển khai phần mềm ERP

Rate this post

Mới đây, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và đối tác EY đã khởi động dự án “Tư vấn chiến lược chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP”.

Cùng với xu hướng Chuyển đổi số và ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, PV GAS đã ứng dụng các giải pháp công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu nâng cao hiệu quả công việc, số hóa quy trình kinh doanh. quy trình kinh doanh, nâng cao tính minh bạch cũng như khả năng kiểm soát rủi ro. Ban lãnh đạo Tổng công ty xác định cần đẩy nhanh công tác chuyển đổi số và ERP để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

3e157f5589117f0ea04f0f8fde891bc9.jpg
Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang và Phó Tổng Giám đốc EY Phan Đăng Chương chúc mừng sự hợp tác trong Lễ khởi công dự án

Sau quá trình nghiên cứu, chuẩn bị bài báo tư vấn kỹ lưỡng, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh tại PV GAS; Cũng như quy trình lựa chọn nhà thầu khách quan, công bằng và minh bạch, PV GAS đã lựa chọn và ký hợp đồng với Liên danh nhà thầu Ernst & Young (EY) Việt Nam để tư vấn chiến lược chuyển đổi. tư vấn và triển khai phần mềm ERP cho PV GAS. Với việc triển khai đồng thời hai dự án tư vấn, PV GAS mong muốn lựa chọn nhóm công nghệ số phù hợp với quy mô và chiến lược kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới; Đồng thời, đảm bảo việc triển khai hệ thống ERP phù hợp với đặc thù ngành, tương thích với hệ thống ERP của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và theo định hướng Nhà máy thông minh.

6031675280690e38845105bb8f6d1aea.jpg
Ông Phan Đăng Chương trình bày kế hoạch tổng thể và chiến lược thực hiện dự án

Tại buổi làm việc, đại diện đối tác EY, ông Phan Đăng Chương đã trình bày kế hoạch tổng thể và chiến lược thực hiện dự án, phân tích làm rõ cách thức tổ chức dự án, vai trò và trách nhiệm của các bên. lần tới. Đồng thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và đề xuất một số vấn đề liên quan nhằm tạo sự phối hợp thuận tiện, chặt chẽ giữa hai bên trong quá trình triển khai.

7c2380e4b44f2f099c54f9e28a18dfe8.jpg
Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang phát biểu tại Lễ khởi động

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai dự án đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới, đồng thời cam kết với PV GAS. GAS sẽ tích cực phối hợp và tạo mọi điều kiện cần thiết để dự án đạt kết quả tốt nhất. Do hai dự án được thực hiện cùng lúc, ông Hoàng Văn Quang cũng yêu cầu đối tác EY đảm bảo chất lượng và số lượng nhân sự để việc triển khai dự án đạt hiệu quả, đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

ac35fc2f2c8f6d79e451ee2d8ff8a1f2.jpg
Đại diện PV GAS và đối tác EY xác nhận khởi động dự án “Tư vấn chiến lược chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP”

Tổng Giám đốc PV GAS tin tưởng rằng với kinh nghiệm và năng lực của đối tác EY trong lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số và ERP, cùng sự hợp tác chặt chẽ từ PV GAS, dự án sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. ngoài.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *