Phê bình Chủ tịch huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng chậm xử phạt hành vi nuôi ngao trái phép

Rate this post

BVCL – Ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trái phép trên biển trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

anh-phe-binh-chu-tich-huyen-kien-thuy-va-tien-lang-.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng chậm xử phạt hành vi nuôi ngao trái phép

Sau khi nghe báo cáo tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và phương án, kế hoạch lắp đặt phao tiêu trên địa bàn để di dời các hộ nuôi ngao không phép và lắng nghe ý kiến ​​của các đại biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Ủy ban nhân dân thành phố. Hải Phòng kết luận, phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng về việc chậm xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trái phép trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch. UBND Thành phố tại Công văn số 6761 / UBND-KS ngày 22/9/2021 và Thông báo số 26 / TB-UBND ngày 21/01/2022.

Chủ tịch chỉ đạo các huyện lắp đặt phao tiêu, lập chòi canh để phục vụ công tác di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy – giai đoạn l (xung quanh 4 mỏ cát của Công ty Thành Trang, Công ty Hoàng Sơn, Công ty Đông Kinh , và Công ty Xuân Quý) từ ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Thời gian dự kiến ​​thực hiện cưỡng chế áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp nuôi ngao trái phép: Tại huyện Kiến Thụy, giai đoạn 1 từ ngày 10-10-2022, giai đoạn 2 (gồm khu quy hoạch Cảng Nam Đồ Sơn và các khu vực còn lại) từ đầu năm 2023. ; đối với diện tích vùng biển khoảng 3.000 ha, đang quy hoạch nuôi nhuyễn thể trên địa bàn huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030, từ đầu tháng 11/2022.

Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu tham dự cuộc họp, điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích, vị trí đặt phao tiêu đảm bảo hoàn toàn diện tích nuôi ngao của các hộ dân. trong phạm vi phao tiêu và đảm bảo luồng vào phục vụ việc khai thác khoáng sản cát diễn ra bình thường sau khi hoàn thành việc cưỡng chế.

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường lắp đặt các vị trí phao tiêu tại Tiên Lãng. quận. Khẩn trương kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trong khu vực thả phao – đợt 1, hoàn thành trước ngày 20/02. Tháng 9 năm 2022. Khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, phương án cưỡng chế, phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên địa bàn huyện Kiến Thụy còn lại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương của thành phố trong việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái phép.

UBND huyện Kiến Thụy đã phối hợp với 4 doanh nghiệp khai thác cát chuẩn bị đủ phao tiêu cắm xung quanh khu vực di dời các hộ nuôi ngao – giai đoạn I và xung quanh mỏ cát. Thành lập tổ công tác bảo vệ phao tiêu, chòi canh từ khi bắt đầu xây dựng, lắp đặt phao tiêu. Vận động xã hội hóa để thực hiện công tác trồng phao, xây dựng chòi bảo vệ và tổ chức chăm sóc.

Giao UBND huyện Tiên Lãng khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên vùng biển được quy hoạch nuôi nhuyễn thể trên địa bàn. Huyện Tiên Lãng, giai đoạn 2022-2030 (khoảng 3.000ha) hoàn thành trước ngày 1/10/2022. Chuẩn bị phao tiêu và đề xuất phương án, kế hoạch, vị trí neo đậu phao tiêu, chòi canh trên diện tích 3.000ha nêu trên, báo cáo UBND TP. Ủy ban trước ngày 25 tháng 9 năm 2022.

UBND huyện Tiên Lãng khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, phương án cưỡng chế, phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, tăng cường lực lượng, tuần tra, giám sát đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên đảo trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy lắp đặt phao tiêu, xây dựng chòi canh; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm gây mất trật tự, lập hồ sơ ban đầu chuyển Công an xử lý theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong trường hợp lối vào không đảm bảo để phục vụ việc khai thác cát sau khi hoàn thành việc cưỡng chế.

Công an thành phố phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xử lý các đối tượng gây mất trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy lắp phao tiêu, dựng chòi canh. Phối hợp với Công an các tỉnh bạn có hộ nuôi ngao trên địa bàn thành phố để nắm tình hình và thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo Công an huyện nắm tình hình đối với các hộ nuôi ngao tại địa phương để phối hợp với huyện Kiến Thụy đảm bảo an ninh, trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy lắp phao tiêu diệt, dựng chòi canh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND huyện Kiến Thụy xác định lại phạm vi, ranh giới, diện tích, vị trí đặt phao tiêu – giai đoạn l trên địa bàn huyện Kiến Thụy. .

Chủ tịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác cát trong phạm vi trồng phao – giai đoạn 1 phối hợp, hỗ trợ huyện Kiến Thụy thực hiện các nội dung trên.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *