Nhân rộng gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Nông Cống

Rate this post

Những năm qua, các cấp hội nông dân huyện Nông Cống thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng. ” giảm nghèo bền vững ”. Qua đó, khơi dậy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, khuyến khích các chủ trang trại, gia trại phát triển sản xuất, nâng cao giá trị trên từng diện tích canh tác.

Nhân rộng gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Nông Cống

Mô hình trồng cây xạ đen của hội viên Hội ND xã Tế Lợi cho hiệu quả kinh tế cao.

Hàng năm, HND huyện phát động hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hưởng ứng phong trào thi đua, hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hàng năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng, có hộ thu nhập từ 500 triệu đến gần 100 triệu đồng. 2 tỷ đồng. Nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. . Nhiều hộ phát triển theo hướng tích tụ, dồn điền đổi thửa, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn. Đơn cử như anh Trịnh Văn Toàn, thôn Thạch Lang, xã Trường Minh đã đi đầu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tận dụng nguồn đất đai sẵn có, phát triển các mô hình kinh tế của địa phương. Năm 2018, từ nguồn vốn sẵn có cộng với nguồn vốn vay được, anh Toàn mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp trồng các loại cây ăn trái đặc sản như nhãn Hưng Yên, bưởi Cầu Diễn, dừa xiêm Bến Tre. , tôm thẻ chân trắng … Những ngày đầu lập nghiệp, anh gặp không ít khó khăn, vất vả, nhưng với tính ham học hỏi, chịu khó, đến nay trang trại của gia đình anh đã có 3 ha nhãn. , 1.000 cây dừa xiêm, 800 cây bưởi Diễn và 300 cây mít xen kẽ trong chuồng trại, ao nuôi tôm cá; hàng tỷ đồng / năm.

Để nhân rộng các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội ND huyện Nông Cống luôn quan tâm hỗ trợ hội viên về vốn, khoa học – kỹ thuật, dạy nghề, quảng bá, bao tiêu sản phẩm, … tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất. Trong đó, gần 100 hộ nông dân vay vốn hỗ trợ nông dân các cấp phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; khoảng 5.000 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hơn 215 tỷ đồng, 4.600 hộ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội cũng thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ lúa và hoa màu; chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là hướng dẫn người dân sử dụng các chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. Bên cạnh đó, UBND huyện Nông Cống luôn chú trọng biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu.

Đến nay, huyện Nông Cống có hơn 8.000 hội viên HND đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ đã tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao. Những gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Nông Cống đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện toàn huyện đã hình thành 5 vùng sản xuất, trồng trọt các sản phẩm chủ lực với diện tích 7.361 ha, 5 trang trại chăn nuôi tập trung, 3 vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, cải tạo 1.200 ha. vườn tạp, có 10 sản phẩm OCOP 3 sao. Xây dựng nhiều mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm tại các xã Yên Mỹ, Công Chính, Thăng Long, Tượng Sơn, Tượng Lĩnh; các mô hình ứng dụng công nghệ cao như 0,8 ha cây nho đen và 0,2 ha dưa lưới ở xã Tế Lợi, 5 ha mô hình trồng lúa hữu cơ, mô hình trồng lúa ở xã Tế Nông.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội ND huyện Nông Cống tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp , chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức HND ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Khánh Phương

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *