Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) được hỗ trợ 100% mức đóng theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn khi tham gia BHXH tự nguyện.

Rate this post

Cụ thể, theo quy định chung, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tỷ lệ phần trăm (%) tiền lương tháng đóng BHXH theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn: 30% đối với hộ nghèo. thuộc diện hộ nghèo; 25% đối với người cận nghèo và 10% đối với các trường hợp khác.

Ngoài mức hỗ trợ chung cho cả nước, theo Nghị quyết số 03/2022 / NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, Hà Nội hỗ trợ thêm 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các trường hợp khác trên địa bàn, nâng tổng mức hỗ trợ của các trường hợp này lần lượt là: 60%, 50% và 20%. tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo chuẩn nghèo của khu vực nông thôn).

ho2.jpg

Đặc biệt, theo Kế hoạch số 361 / KH-UBND-UBMTTQ ngày 16/8/2022 của UBND, UBMTTQ quận Long Biên (Hà Nội) về việc thực hiện hỗ trợ thêm mức đóng BHXH cho người tham gia BHXH. tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ chính sách BHXH tự nguyện nếu đủ điều kiện tham gia đều được hỗ trợ. Tỷ lệ đóng BHXH tự nguyện theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn đạt 100%.

Như vậy, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách thành phố, đối với hộ nghèo, quận Long Biên sẽ hỗ trợ thêm 40% trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo chuẩn nghèo của khu vực nông thôn. làng quê (tương đương 132.000 đồng / người / tháng); hộ cận nghèo hỗ trợ thêm 50% mức đóng đối với hộ cận nghèo (tương đương 165.000 đồng / người / tháng).

Riêng người thuộc hộ cận nghèo của quận Long Biên đang tham gia BHXH tự nguyện thoát hộ cận nghèo còn khó khăn (có xác nhận của UBND phường); Ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (10%) và ngân sách thành phố (10%), Quỹ Vì người nghèo khu vực được hỗ trợ thêm 30% trên mức đóng BHXH hàng tháng theo chuẩn nghèo của khu vực. khu vực nông thôn (12 tháng kể từ tháng thoát nghèo).

Căn cứ quy định nêu trên, tổng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người Hà Nội và người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên như sau:

ho.jpg

Đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025 phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau:

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong các Quyết định phê duyệt của UBND huyện từ năm 2022 đến năm 2025 có nhu cầu hỗ trợ.

– Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định về bảo hiểm xã hội.

Quận Long Biên gồm 14 phường với 228 hộ cận nghèo, trong đó có 330 người thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện. Theo kế hoạch, chỉ tính riêng khoản hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2023 dự kiến ​​hơn 925 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Vì người nghèo của quận và các phường hàng năm.

Chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, nhất là đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước nói chung, thành phố Hà Nội và quận Long Biên (Hà Nội). ) Đặc biệt đối với nhóm đối tượng chưa tham gia BHXH, nhằm quyết tâm hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, để mọi người dân được chăm lo an sinh xã hội, có cơ hội được hưởng lương hưu – nguồn thu nhập ổn định . Khi về già có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *