Người dân vùng tâm chấn Kon Plông chưa được cảnh báo nhiều về động đất

Rate this post

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *