Lỗ năm sau cao hơn năm trước, âm vốn chủ sở hữu hơn 900 tỷ đồng

Rate this post

Công ty TNHH Thương mại, Vận tải và Du lịch Dầu Xuyên Việt bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 1,5 tháng kể từ ngày 28/7/2022.

Bộ Công Thương vừa thông tin về việc các doanh nghiệp đầu mối bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu trên trang thông tin điện tử “Công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh xăng dầu”.

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu đầu mối bị thu hồi giấy phép do không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu như thiếu cửa hàng, tổng cửa hàng thuộc sở hữu, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, bến, phương tiện vận tải theo quy định. sẽ đăng ký …

Trong đó, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Dầu Xuyên Việt (OiL) bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 1,5 tháng kể từ ngày 28/7/2022.

OiL được thành lập vào tháng 5 năm 2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh. HCM. Tính đến tháng 4/2016, vốn điều lệ của OiL đạt 50 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Đỗ Thị Bảo Quyên nắm 5% và bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 95%.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) kiêm nhiệm giám đốc / người đại diện theo pháp luật của OiL.

Sau nhiều lần tăng vốn, thay đổi cơ cấu sở hữu, lần cập nhật gần đây nhất vào ngày 10/8/2022, vốn điều lệ của OiL đạt 3.000 tỷ đồng. Bà Mai Thị Hồng Hạnh vẫn nắm quyền chi phối doanh nghiệp với 80% cổ phần, 20% còn lại do ông Nguyễn Thái Huy sở hữu.

cay-xang-xuyen-viet-oil-249.jpeg

Ngoài OiL, bà Hạnh còn có tên tại công ty con của OiL là Công ty Cổ phần Việt OiL được thành lập vào tháng 12/2021 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó OiL góp 65%, cá nhân bà Hạnh góp 17%. .

Trước đó, OiL cũng là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land, và trước đó tháng 9/2019, OiL cũng đã sở hữu 6,01% cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiên liệu và Vật liệu xây dựng Đồng Nai. (BMF), tuy nhiên vào ngày 5/9/2019, OiL đã rút toàn bộ vốn tại đây.

Cá nhân bà Mai Thị Hồng Hạnh cũng sở hữu xấp xỉ 97% cổ phần, giữ chức giám đốc tại Công ty TNHH Thanh Phong (Đà Lạt, vốn điều lệ 12 tỷ đồng).

Giai đoạn 2017 – 2020, dù doanh thu OiL hàng năm đạt vài nghìn tỷ đồng nhưng doanh nghiệp này liên tục báo lỗ với mức lỗ có xu hướng tăng dần qua từng năm.

Cụ thể, năm 2017 OiL báo cáo doanh thu khoảng 4.854 tỷ đồng, tăng lên 10.794 tỷ đồng vào năm 2018, 11.176 tỷ đồng vào năm 2019 trước khi giảm xuống 8.943 tỷ đồng vào năm 2020.

Trong khi doanh thu có xu hướng tăng trưởng thì lợi nhuận của OiL lại giảm mạnh, từ lỗ sau thuế 210 tỷ đồng năm 2017, năm 2018 lỗ 370 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 424 tỷ đồng, năm sau lỗ 957 tỷ đồng. năm.

Việc thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của OiL bị âm tới hơn 912 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Trong khi đó, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 7.454 tỷ đồng cho thấy tài sản của OiL chủ yếu hình thành từ nợ vay.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *