Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Rate this post

Trong nửa cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 và trả góp năm 2022. Đáng chú ý có Bamboo Capital (Mã BCG) và Xếp dỡ Tân Cảng. (Mã TCL).

– Ngày 22 tháng 8 năm 2022 là ngày cuối cùng để đăng ký Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Mã VTK) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện đến 31/8/2022.

– Ngày 24 tháng 8 năm 2022 là ngày cuối cùng để đăng ký Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hà Nội (Mã BKH) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán 16/09/2022.

– Ngày 24 tháng 8 năm 2022 là ngày cuối cùng để đăng ký Công ty Cổ phần Tiếp vận và Vận tải Phương Đông Việt (Mã PDV) chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng);

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi, cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu phổ thông: 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng);

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi, cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu phổ thông: 8,4% (1 cổ phiếu được nhận 840 đồng).

Thời gian thực hiện đến 31/8/2022.

– Ngày 24 tháng 8 năm 2022 là ngày cuối cùng để đăng ký CTCP Bamboo Capital (Mã BCG) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Ngoài ra, công ty còn trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:01 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

– Ngày 30 tháng 8 năm 2022 là ngày cuối cùng để đăng ký Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Tân Cảng (mã TCL) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 42% (1 cổ phiếu được nhận 4.200 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 20/9/2022.

– Ngày 30 tháng 8 năm 2022 là ngày cuối cùng để đăng ký Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (Mã BSA) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 30/9/2022.

Ngoài ra, công ty còn trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4% (100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

– Ngày 5 tháng 9 năm 2022 là ngày cuối cùng để đăng ký Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (Mã BMC) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 20/9/2022.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *