Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Rate this post

Nửa cuối tháng 8/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 và trả góp năm 2022. Đáng chú ý là Sonadezi Long Bình (Mã SZB), Fecon Minerals (FCM) hay HD6.

– Ngày 12/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (mã NAU) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 0,87% (1 cổ phiếu được nhận 87 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 25/8/2022.

– Ngày 16/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 6 (Mã HD6) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. ). Thời gian thực hiện đến 31/8/2022.

– Ngày 16/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sông Ba Hạ (Mã SBA) chốt danh sách trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt năm 2021 (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 8 tháng 9 năm 2022.

– Ngày 17/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS) chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 30/8/2022.

– Ngày 17/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (Mã PWS) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 4,5% (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 30/8/2022.

– Ngày 19/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Mã SAS) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5,67% (1 cổ phiếu được nhận 567 đồng). Thời gian thực hiện đến 31/8/2022.

– Ngày 19/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (mã HKP) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10,95% (1 cổ phiếu được nhận 1.095 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 5/9/2022.

– Ngày 22/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (mã KCE) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). . Thời gian thực hiện đến ngày 14/09/2022.

– Ngày 24/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện 3 (Mã DRL) chốt danh sách trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt năm 2021 (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán 8/9/2022.

– Ngày 26/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (Mã SZB) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán 23/09/2022.

– Ngày 05/09/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP 26 (Mã X25) chốt danh sách trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt năm 2021 (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện đến 31/10/2022.

– Ngày 20/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon (mã FCM) chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Thời gian thực hiện đến ngày 18/10/2022.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *