Lịch chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt từ ngày 26

Rate this post

Tại đây, hàng loạt doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và 2022 như VSC, VET, ICN, CNG, LGC, SZE, v.v.

Ngày 5/10, CTCP Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 13/10, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%, tương ứng 300 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 14/10, CTCP Điện nước và Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 20/10, CTCP RedstarCera (UPCoM: TRT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 10/10, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng 570 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 10/10, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng 1.200 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 14/10, CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng 2.662 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 14/10, CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 19/10, Tổng công ty Viglacera – CTCP (HOSE: VGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 20/10, Công ty Cổ phần KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 616 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/9 và là ngày cuối cùng. ngày đăng ký 28/9.

Ngày 17/10, CTCP Cơ khí Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 18/10, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng / cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 12/10, CTCP Vận tải biển Vinacomin (UPCoM: WTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng / cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Ngày 20/10, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Ngày 20/10, CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (UPCoM: LAI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.800 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Ngày 20/10, CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 150 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Ngày 31/10, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 4.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Ngày 31/10, CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu sở hữu của cổ đông được nhận 400 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Ngày 17/10, CTCP Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.200 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

Ngày 14/10, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

Ngày 21/10, CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 800 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

Ngày 26/10, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (HNX: SPC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng / cổ phiếu do cổ đông sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

Thị trường chứng khoán tuần 19 – 23/9: Khối ngoại bán ròng 3.137 tỷ đồng trên sàn HOSE …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *