Khen thưởng 168 tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi

Rate this post

BTO-Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X, giai đoạn 2017 – 2022 diễn ra sáng 28/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội; lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt, có 150 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 55.400 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có sức lan tỏa, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân. Mọi người. Tỷ lệ hộ nông dân đăng ký thực hiện và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm sau cao hơn năm trước.

Giai đoạn 2017 – 2022, toàn tỉnh có trên 55.400 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có hơn 3.700 hộ thu nhập trên 500 triệu đồng / năm, 358 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng / năm. Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang giải quyết việc làm cho gần 63.000 lao động; hỗ trợ vốn, cây trồng, con giống và kinh nghiệm sản xuất cho trên 15.700 lượt hộ nghèo… Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới.

nd-sxkg-gioi-2.jpg
Đ / c Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Phó Bí thư Thường trực đề nghị ban chỉ đạo, hội nông dân các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng phong trào; chú trọng hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị nông sản, hướng tới lợi ích của hội viên, nông dân. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội tạo sức mạnh tổng hợp, tạo nguồn lực đưa phong trào nông dân ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả. trái cây. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, điển hình tiên tiến trong liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh …

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào nông nghiệp. mọi người thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Bên cạnh đó, các cấp hội triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, làm tốt công tác vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như quản lý có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. tăng thu nhập, cải thiện mức sống.

Đối với những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình phải là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với phương châm: “Ai biết làm kinh tế giỏi thì hướng dẫn, người chưa biết thì vận động người khác làm. cùng làm ”, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh …

Thay mặt Ban chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, ông Nguyễn Văn Phong đã phát động phong trào trong những năm tới với mục tiêu hàng năm 100% cơ sở Hội phát động, đăng ký và bình xét. ; trên 70% hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có 50% hộ trở lên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

nd-sxkg-gioi-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 5 cá nhân và 15 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 139 cá nhân và 20 tập thể nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh tỉnh Bình Thuận lần thứ X, giai đoạn 2017 – 2022. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Hội Nông dân tỉnh đã ra quyết định công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2022 cho 2.061 hộ trong toàn tỉnh.

nd-sxkg-gioi-5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Phóng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *