Khánh Hòa hủy nhiều quyết định chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở

Rate this post

4 khu đất bị hủy quyết định chuyển mục đích sang đất ở trước đây là đất nuôi trồng thủy sản ven đầm Thủy Triều, trồng cây hàng năm khác tại xã Cam Hải Tây, thị trấn Cam Đức. Cục Thuế Nam Khánh Hòa sẽ hoàn trả tiền thuế, lệ phí trước bạ chuyển mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm sẽ hủy thông tin chỉnh lý địa chính đối với hồ sơ chuyển mục đích thửa đất nêu trên.

Được biết, 4 khu đất rộng hơn 8.200m2 này, sau khi hiến đất làm đường và chuyển thành đất ở, chủ đất đã phân lô bán nền hàng chục lô. Đến nay, có những lô đất đã sang tên cho nhiều chủ khác nhau.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Cam Lâm xảy ra tình trạng bát nháo trong việc phân lô, bán nền. Kết quả thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa cho thấy, từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2021, UBND huyện Cam Lâm cho phép 114 trường hợp hiến đất làm đường, tách thửa hơn 2.300 thửa, với tổng số đất. diện tích hơn 57 ha. . Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất chưa đầy đủ các thành phần theo quy định. Việc hiến đất làm đường là để phục vụ nhu cầu, lợi ích của cá nhân, không phải là hiến quyền sử dụng đất để Nhà nước thực hiện các công trình công cộng sử dụng vào mục đích chung. Với những sai phạm nghiêm trọng, nhiều lãnh đạo, cán bộ huyện Cam Lâm đã bị kỷ luật.

Ông Ngô Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đang rà soát để xử lý các trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *