Kaiseki Anime Ep.

Rate this post

Con chó đang nấu lửa trại rõ ràng cũng là một tsundere.

  • 00:00Giới thiệu
  • 01:55Nấu ăn lửa trại ở thế giới khác với kỹ năng phi thường của tôi
  • 09:07 Endo và Kobayashi Trực tiếp! Tin tức mới nhất về Nữ phản diện Tsundere Lieselotte
  • 22:05 Các isekai khác của mùa
  • 27:15 Khác

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • Endo và Kobayashi Trực tiếp! Thông tin mới nhất về Tsundere Villainess Lieselotte OP: “Distorted Words” của Dazbee
  • “Mùa” của roljui

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *