Kaiseki Anime Ep. 117 — Anime nghi vấn

Rate this post

Đáng buồn thay, Marina không xem Inukai’s Dog nên chúng tôi phải loại bỏ cái đó. Và Onii-chan wa Oshimai thực sự quá lành mạnh cho tập này.

  • 00:00Giới thiệu
  • 01:48Truyện cổ tích quả táo đường
  • 12:40 Thiên thần nhà bên làm tôi thối
  • 21:50 Tomo-chan là con gái!
  • 29:40Khác

Tín dụng âm nhạc

  • “Clover 3” của Vibe Mountain
  • OP The Angel Next Door Spoils Me Rotten: “Gift” của Masayoshi Ouishi
  • “Mùa” của roljui

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *