Hương vị khác nhau của anime Ghost In The Shell

Rate this post


Ghost-in-the-Shell-hình nền-625x500 Hương vị khác nhau của Anime Ghost In The Shell

Harry là một người nghiện manga thứ nhất và thứ hai là nhà văn tự do. Trong khi anh ấy không đọc mọi manga dưới ánh nắng mặt trời, anh ấy đã đọc một lượng lớn các manga Shounen và Seinen không lành mạnh. Khi anh ấy không viết trong Honey’s Anime, bạn có thể tìm thấy anh ấy trong blog cá nhân của anh ấy: MangaDigest.com.

Các bài báo trước


Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *