Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào năm 2022

Rate this post

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tiếp tục với chủ đề “Hãy cùng nhau hành động để thay đổi thế giới” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động đến các tỉnh thành trong cả nước. Hưởng ứng cuộc vận động này, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đề nghị tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Các địa phương bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư; giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Đồng thời, các địa phương, doanh nghiệp tổ chức trồng cây, phục hồi môi trường, thu gom rác thải sông, suối, ao, hồ có rác thải; tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, xử lý dứt điểm lượng rác thải phát sinh. Đồng thời, các cấp chính quyền, đoàn thể tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu phát sinh rác thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế rác thải; từ chối sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích phát triển và sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

img_5014.jpg
Người dân và lực lượng vũ trang ở Vĩnh Hảo (Tuy Phong) dọn rác ven biển

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường; chú trọng công tác vệ sinh môi trường khu vực thành thị và nông thôn nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch Covid-19 kéo dài; lồng ghép các mô hình kinh tế xanh trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *