Hội Nông dân Kiến Thụy phổ biến pháp luật về chính sách giải phóng mặt bằng cho nông dân

Rate this post

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kiến Thụy đã và đang triển khai nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có dự án đường ven biển, dự án đường tỉnh lộ 354 đến quốc lộ. đường cao tốc ven biển, dự án mở rộng đường 353 đến đường 361 (đoạn kênh Hòa Bình), dự án xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, dự án thu hồi đất đấu giá đất xen kẽ làm nhà ở… Việc xây dựng các công trình liên quan mật thiết đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng và quyền lợi của hội viên nông dân và người dân.

Kiến Thụy: Phổ biến pháp luật về chính sách GPMB cho hội viên nông dân - Ảnh 1.

Hội viên nông dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy tại buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý về chính sách bồi thường khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Tại Hội nghị có 60 thành viên tham gia. Để hội viên nông dân hiểu rõ chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường GPMB, phóng viên Trung tâm TGPL Sở Tư pháp thành phố đã trực tiếp truyền đạt, phổ biến các quy định của pháp luật và giải đáp thắc mắc. một số câu hỏi liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất như trường hợp Nhà nước thu hồi đất; trình tự, thủ tục và chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng …

Hoạt động nêu trên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên nông dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung và công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nói riêng. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân các xã trên địa bàn. Huyện.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *