Hộ gia đình có thể phải nộp tiền sử dụng đất gấp 2-3 lần

Rate this post

Việc không thay đổi quy định về bảng giá đất có thể dẫn đến việc người dân phải nộp gấp 2-3 lần so với trước đây và tăng gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình, cá nhân.

Nghề nghiệp bảng giá đất áp dụng tính hợp lý là một vấn đề “nhức nhối” đối với các nhà lãnh đạo. Trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), vấn đề bảng giá đất đã nhận được nhiều sự quan tâm cũng như nhiều ý kiến ​​đóng góp.

Cũng trong văn bản kiến ​​nghị lên Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã có ý kiến ​​về việc áp dụng bảng giá đất.

Tại điểm a, khoản 3 Điều 130, hiệp hội nhận thấy còn nhiều bất cập khi dự thảo vẫn giữ nguyên quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013. Trong khi đó, bản chất của các quy định đã hoàn toàn thay đổi: bảng chỉ bảng. Giá đất chỉ bằng 30-50% so với giá thị trường nên hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất trong hạn mức (100% giá đất trong năm). bảng giá).

Tuy nhiên, đối với điểm a khoản 3 Điều 130 vẫn giữ nguyên quy định về cách tính tiền sử dụng đất trong khi giá đất mới có thể tăng gấp 2-3 lần so với trước đây.

Điều này dẫn đến việc người dân cũng sẽ phải trả gấp 2-3 lần so với trước đây, tăng gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình, cá nhân.

Nếu trong trường hợp các hộ dân không đủ tiền để làm sổ hồng thì tình trạng nhà đất không được hợp thức hóa dẫn đến giao dịch trên giấy tờ.thị trường ngầmĐiều này khiến Nhà nước vừa thất thu, vừa khó quản lý mà lại không phù hợp với mục tiêu thị trường đã đề ra.

Từ đó, HoREA cho rằng cần giao thẩm quyền cho Chính phủ xác định mức thu tiền sử dụng đất phù hợp so với khả năng tài chính của từng gia đình – nhất là trong thời điểm bảng giá đất đang có xu hướng tăng cao.

Hiệp hội cũng đề nghị chuyển phần “đất ở” thành “phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định”.

Đồng thời, Hiệp hội kiến ​​nghị Chính phủ quy định mức nộp tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân chỉ bằng 30-50% so với bảng giá đất ở (mới) vì đất giá đã phù hợp. với giá phổ biến trên thị trường.

Về vấn đề áp dụng bảng giá đất tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đấtTheo HoREA, hiện nay, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định áp dụng thuế suất 2% trên giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất) và không thấp hơn bảng giá bán nhà. đất tính thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Do đó, quy định trên cần kèm theo điều kiện không thấp hơn bảng giá sàn tính thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng nhà, đất theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy định của Luật Thuế. . thu nhập cá nhân hiện hành hoặc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Hiệp hội kiến ​​nghị sửa điểm c khoản 3 Điều 130 của Dự thảo Luật Đất đai như sau: “Cách tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân”.

Xem thêm: NHẬN XÉT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *