Hàng chục căn hộ Shophouse Diamond Park Lạng Sơn không đủ điều kiện chuyển nhượng

Rate this post

(TN&MT) – 37 căn hộ tại khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park – Lạng Sơn không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở do không thỏa thuận được. Hầu hết các nội dung liên quan đến công tác nghiệm thu công trình nhà ở thấp tầng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP. Lạng Sơn và UBND xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn vừa tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà tại dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (lần 2).

Theo kết quả kiểm tra tại Thông báo số 216-TB / STMNT ngày 21/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, tại đợt kiểm tra tháng 6/2022 cho thấy hồ sơ của Công ty còn nhiều thiếu sót, bao gồm: của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc phê duyệt kết quả hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng “quy định tại Khoản 1 Điều 72 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

screenshot_20220929-093633_youtube.jpg
Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park – Lạng Sơn. (ảnh internet)

Tuy nhiên, tại buổi làm việc ngày 6/9/2022, Công ty và Sở Xây dựng Lạng Sơn đã cung cấp được hai văn bản của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, cụ thể: Tại văn bản số 619 / GĐ-GĐ1 ngày 19/7/2022 của Cục Giám định Nhà nước TP. Cục Chất lượng Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng gửi Công ty nêu rõ: “… Dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park trong đó có các hạng mục công trình cao. các tầng hỗn hợp cao tối đa 27 tầng là công trình cấp I và các hạng mục giao thông nội bộ của dự án là công trình đường đô thị, công trình Shophouse cấp III, thấp tầng gồm nhà phố liên kế cao từ 4-7 tầng.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021 / NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì hạng mục công trình cao tầng hỗn hợp và hạng mục giao thông nội bộ của dự án là chịu sự kiểm tra, nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng (hiện tại hạng mục giao thông nội bộ của dự án đã hoàn thành). Sau khi hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt thiết bị, Cục Giám định đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu và phê duyệt kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng tại thông báo số 51 / GĐ-GĐI / HT ngày 16/5/2022);

Nhà ở thấp tầng Shophouse không phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của chủ đầu tư.

Và tại Công văn số 1377 / SXD-QLXD ngày 01/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã nêu rõ: “Căn cứ quy định về phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định tại Điều 24, Nghị định số . 06/2021 / NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nguyên tắc xác định cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 06/2021 / TT -BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý vận hành đầu tư xây dựng, các công trình xây dựng thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích của cộng đồng theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thẩm định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. kiểm tra công tác nghiệm thu (thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 24, Nghị định số 06/2021 / NĐ-CP).

Do đó, dự án nhà ở thấp tầng, bao gồm cả các công trình nhà ở thương mại Shophouse được xây dựng theo quy hoạch được duyệt (là một trong các công trình, hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thương mại). Căn hộ và shophouse Diamond Park) chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định. Đề nghị Công ty (chủ đầu tư dự án) phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra việc nghiệm thu của chủ đầu tư theo đúng quy định. ”

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, qua xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra, căn cứ Điều 72 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22, Điều. Theo Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở cho 37 người. căn hộ nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại Diamond Park, căn hộ và shophouse, do chưa thống nhất nội dung liên quan đến công tác nghiệm thu công trình nhà ở thấp tầng, trong đó có dự án khu nhà ở – thương mại shophouse tại văn bản giám định chất lượng công trình xây dựng của Cục Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

screenshot_20220929-092547_chrome.jpg
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, 37 căn hộ thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park – Lạng Sơn không đủ điều kiện chuyển nhượng … (ảnh internet).

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định. Công bố tại Văn bản số 113 / HĐXD-QLTK ngày 25/02/2020. Theo hồ sơ thiết kế, các căn hộ đều có sân và tường lửng cao khoảng 1,9-2,0m.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng, trong tổng số 37 căn hộ, có 20 căn bị tốc mái, quây kín các phòng và xây dựng công trình phụ (nhà vệ sinh hoặc bếp) ở sân sau; 2 căn SH2-63 và SH2-64 thông nhau còn 15 căn chưa cải tạo, sửa chữa.

Khu đất thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và nhà phố thương mại Diamond Park của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam được UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 541 / QĐ-UBND ngày 20/3/2019 công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Nhà máy xi măng (cũ), thôn Phái Đức, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Công ty theo đúng quy định. Hiện trạng trên khu đất ở liền kề (nhà phố Shophouse), Công ty đã đầu tư xây dựng nhà ở kiên cố, gồm 37 căn hộ nêu trên.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *