Hàm Thuận Nam

Rate this post

Tính đến hết tháng 8, huyện Hàm Thuận Nam vượt 49,3% dự toán thu ngân sách tỉnh giao năm 2022.

Nhiều nguồn thu nhập thịnh vượng

Năm nay, huyện Hàm Thuận Nam triển khai thu ngân sách có nhiều thuận lợi nhờ những tín hiệu khả quan về phục hồi kinh tế – xã hội sau dịch bệnh Covid-19. Nhiều cơ chế, chính sách của Chính phủ hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã phát huy tác dụng. Điều này tạo động lực cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để tập trung vốn đẩy nhanh sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư được đẩy nhanh, xuất khẩu trực tiếp tăng trưởng khá. Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh.

dscn4182.jpg

Chi cục Thuế đã chủ động thành lập đoàn kiểm tra xử lý nợ đọng chống thất thu thuế đối với lĩnh vực hộ kinh doanh cố định trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp thu ngân sách. Ngay từ đầu năm, các khoản thu ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… được tập trung đôn đốc thu đạt kết quả tích cực.

Thống kê từ Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc cho biết, 8 tháng, huyện Hàm Thuận Nam thu 261,3 tỷ đồng, đạt 149,3% dự toán pháp lệnh. Trong đó, đáng chú ý là nhiều khoản thu vượt dự toán, thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khá cao 95,2 tỷ đồng, đạt 396,7% dự toán năm, lệ phí trước bạ thu 26,7 tỷ đồng, đạt 334,1% dự toán, đất đai thu sử dụng 16,3 tỷ đồng, đạt 108,7% dự toán, tiền khai thác khoáng sản 10,6 tỷ đồng, đạt 106% dự toán, Thu ngân sách khác 11,3 tỷ đồng, đạt 125,2% dự toán. Thu thuế TNCN tăng mạnh, đạt 396,7% dự toán năm nhờ thị trường BĐS giao dịch sôi động từ đầu năm đến nay, và số thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt tại các khu vực như xã Hàm Kiệm, Hàm Cường, Tân Lập, số lượng giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại các xã khá lớn đã làm tăng mạnh doanh thu trong lĩnh vực này.

Tận dụng hiệu quả thu nhập tạo ra

Ông Lương Nguyên Thành – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc cho biết, kết quả thu ngân sách của huyện vượt dự toán chủ yếu nhờ thu lệ phí trước bạ và thuế TNCN từ chuyển nhượng. địa ốc. Tuy nhiên, thu thuế ngoài quốc doanh đạt kết quả thấp 84,3 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán, do số thuế được miễn, giảm theo Nghị quyết 406 trong quý II và quý IV / 2021 được bù trừ sang 2. Kết quả quý I năm nay các xã đạt thấp hơn so với dự toán đầu năm. Toàn huyện hiện có 2.572 hộ kinh doanh cá thể và 460 doanh nghiệp. Ở khu vực ngoài quốc doanh, mặc dù các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng gia sản xuất kinh doanh nhưng sản phẩm thanh long năm nay gặp khó khăn do giá cả biến động cũng làm giảm thu ngân sách.

Từ đầu năm đến nay, việc thực hiện hàng loạt chính sách miễn giảm thuế cũng khiến nguồn thu ngân sách bị giảm sút. Cụ thể là các chính sách miễn, giảm thuế như Thông tư 120 của Bộ Tài chính quy định thu một số loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 65,1 triệu đồng. . Miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với số thuế được miễn, giảm là 3,75 tỷ đồng. Giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 103 của Chính phủ với số tiền 331 triệu đồng, giảm 30% thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 92 của Chính phủ với số tiền 462,9 triệu đồng.

Trong những tháng còn lại của năm 2022, Cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Rà soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Mặt khác, tiếp tục khai thác triệt để tiềm năng và các nguồn thu mới trên địa bàn từ các ngành như điện mặt trời, xây dựng cơ bản đường liên xã, xây dựng nhà ở …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *