Hà Nội yêu cầu trình kế hoạch sử dụng đất trong tháng 9

Rate this post

Trình duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm vào tháng 9

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Công văn số 2807 / UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thiện việc lập dự án. , thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội yêu cầu trình kế hoạch sử dụng đất trong tháng 9 - Ảnh 1.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) của thành phố trong tháng 9/2022.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thành việc lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) thành phố trong tháng 9/2022.

Đồng thời, tổ chức công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của cơ sở dữ liệu và bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch thành phố, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các ngành khác có liên quan và quy hoạch thực địa.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu và bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia với quy hoạch thành phố, giữa quy hoạch sử dụng đất thành phố, kế hoạch sử dụng đất thành phố và quy hoạch sử dụng đất được giao. Huyện; giữa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Chặn đấu giá đất bất hợp pháp

Liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở chuyên ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập hồ sơ dự án của đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định và phê duyệt quy hoạch; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất; lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá có uy tín, trách nhiệm và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tổ chức công khai thông tin về các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt để đảm bảo minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất. sử dụng đất tiếp cận đất đai.

Thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định…

Rà soát, kiểm tra, đánh giá và kiến ​​nghị xử lý theo quy định đối với trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ tài chính theo phương án được duyệt hoặc chậm bàn giao đất vào sử dụng.

Thường xuyên rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất; báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *