Giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực để phòng ngừa và kiểm soát Covid-19

Rate this post

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, kết quả thanh tra, kiểm toán sẽ là thông tin đầu vào tốt để đoàn giám sát đối chiếu thông tin trong quá trình giám sát.

“Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát, từ nhiệm kỳ XV, Quốc hội đã có sự đổi mới khi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn giám sát, nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, phát huy vai trò của các thành viên trong Đoàn. đoàn giám sát… ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại buổi làm việc đầu tiên của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về“ Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch SXHD; việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng ”, diễn ra sáng nay (19/8), theo tin từ Văn phòng Quốc hội.

Giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực để phòng ngừa và kiểm soát Covid-19
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thùy Chính công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát (ảnh: Quốc hội)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thùy Chinh, Tổ trưởng Tổ công tác của Đoàn giám sát đã công bố Nghị quyết số 51/2022 / QH15 của Quốc hội về việc thành lập Tổ giám sát “Công tác vận động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng “…

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, nội dung giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực (bao gồm nhân lực, tài lực, vật lực) để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở (tổ chức của hệ thống y tế cơ sở, các điều kiện bảo đảm và thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan); thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng …

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu lưu ý cần rà soát, tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề cương để đảm bảo đề cương khái quát, đầy đủ, phù hợp với từng nhóm đối tượng giám sát, đáp ứng yêu cầu. , mục tiêu của việc giám sát; thống nhất phương thức giám sát trên địa bàn, nhằm phát huy vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân … Kết quả giám sát là cơ hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế để có giải pháp ứng phó. với bản dịch trong tương lai.

Giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực để phòng ngừa và kiểm soát Covid-19
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chuyên đề giám sát này đặc thù và tương đối phức tạp (ảnh: Quốc hội)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, chuyên đề giám sát này đặc thù, tương đối phức tạp, có nội dung tương đối độc lập, do hai Ủy ban của Quốc hội phụ trách. Thứ nhất, sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 (phạm vi giám sát 3 năm từ 2020 – 2022). Thứ hai, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng (phạm vi giám sát giai đoạn 5 năm 2018 – 2022). Yêu cầu thời gian hoàn thành việc giám sát khẩn trương, dự kiến ​​trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về kết quả giám sát trong tháng 4/2023 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

“Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra nội dung này. Kết quả thanh tra, kiểm toán sẽ là thông tin đầu vào, là cơ sở tốt để Đoàn giám sát đối chiếu thông tin trong quá trình giám sát … ”, ông Định nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Các vấn đề xã hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách làm việc thêm với các chuyên gia, cơ quan để làm rõ nội dung báo cáo theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, nêu những vấn đề sát, đúng, nổi cộm và khả thi để hoàn thiện đề cương, xây dựng kế hoạch chi tiết hiệu quả… /.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *