Đưa quản trị học đi vào chiều sâu

Rate this post

Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, ông Bùi Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, kế toán các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương công tác quản lý nhà trường năm học 2021-2022 và đánh giá công tác này đã đi vào chiều sâu. Điều đó được thể hiện rõ nét ở những trường chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và tự chủ cao…

Đồng thời nêu rõ tầm quan trọng của công tác quản trị nhà trường trong bối cảnh giáo dục hiện đại đang là chiến lược quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Quản trị nhà trường tốt sẽ giúp các cơ sở giáo dục đủ năng lực hoạt động, quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một cách phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Cô Trần Thị Thùy Dung đã trực tiếp thực hiện các nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà trường như: Quản lý thu, chi hỗ trợ các hoạt động giáo dục theo Nghị quyết 11/2022 / HĐND của HĐND. Tỉnh Lào Cai về Quy định mức thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Đề cao vai trò của truyền thông trong thời đại kỹ thuật số; việc phân công nhiệm vụ gắn với từng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực của từng cá nhân trong nhà trường; tạo động lực làm việc cho đội nhóm; quan tâm, chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần, tình cảm và tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên thể hiện năng lực, hoàn thành nhiệm vụ; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh …

Đồng chí Bùi Ngọc Minh, Phó trưởng Phòng GD-ĐT cũng đã hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với từng đơn vị, sát thực tế, lựa chọn những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trọng tâm, tìm ra những giải pháp tốt nhất. Giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả. Khuyến khích các trường chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình dạy và học nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT năm 2018.

Ngoài ra, từng cán bộ, chuyên viên Sở GD & ĐT đã triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023; Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến ​​nghị về các nội dung liên quan đến công tác quản lý cơ sở giáo dục.

Sở GD & ĐT đã tiếp thu các ý kiến ​​đóng góp, giải đáp những thắc mắc và đặc biệt là có những định hướng kịp thời, sát sao để hoạt động của đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển của doanh nghiệp. kinh tế khu vực. Vì vậy, đòi hỏi cao về quản trị nhà trường hài hòa, để bộ máy nhà trường vận hành và duy trì tốt nhằm hướng tới một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại …

Hội nghị Cán bộ quản lý nhà trường 2022-2023 của ngành GD & ĐT thành phố Lào Cai được tổ chức hết sức ý nghĩa và thiết thực trong bối cảnh toàn ngành GD & ĐT đang đổi mới và bước vào giai đoạn 3 thực hiện nhiệm vụ GD & ĐT năm 2018. Chương trình.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *