Doanh nghiệp sẽ “mua” giấy chứng nhận VietGAP như thế nào?

Rate this post

Chứng nhận VietGAP được cấp cho các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về an toàn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở thu mua rau, củ ngoài chợ rồi dán nhãn VietGAP.

Chứng nhận DRAWIetGAP là gì?

Chứng nhận VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là “thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm cây trồng, vật nuôi, thủy sản. .

Theo đó, VietGAP bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đối với nông sản Việt Nam; bao gồm trình tự, nguyên tắc, thủ tục hướng dẫn cá nhân, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế sản phẩm bảo đảm sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm phúc lợi xã hội và sức khỏe. sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo đó, để đạt được chứng nhận VietGAP, các doanh nghiệp cần đáp ứng 4 tiêu chí làm cơ sở đánh giá.

Tiêu chí thứ hai là về kỹ thuật sản xuất. Yêu cầu kỹ thuật sản xuất là tiêu chí đầu tiên đặt ra trong chứng nhận VietGAP mà doanh nghiệp phải đạt được. Điều này bao gồm: phương pháp canh tác và thu hoạch cũng như các tiêu chuẩn về hạt giống (trồng trọt), giống (nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi), tài nguyên nước và đất.

Tiếp theo là môi trường làm việc. Môi trường làm việc phải có đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn lao động cần thiết nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng sức lao động và bảo vệ tốt nhất sức khỏe người lao động.

An toàn thực phẩm là tiêu chí thứ ba. Đây là tiêu chí rất quan trọng để doanh nghiệp đạt được chứng nhận VietGAP. Để đảm bảo chất lượng thực phẩm trong toàn bộ khâu canh tác, doanh nghiệp phải đảm bảo thực phẩm không nhiễm khuẩn, không sử dụng chất bảo quản, dư lượng kháng sinh, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. các mặt hàng thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định.

Cuối cùng, để đảm bảo nguồn gốc sản phẩm, các sản phẩm được chứng nhận VietGAP phải truy xuất được nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo chất lượng cũng như giúp kiểm tra nguồn gốc sản phẩm.

“Mua” giấy chứng nhận VietGAP có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Trích dẫn Thiếu niênHiện nay, có một số cơ sở được cấp chứng nhận “đánh giá trực tuyến” thì chỉ cần gửi mẫu (đất, nước, rau của vườn) về trụ sở, nhưng đơn vị không cử cán bộ đến tận vườn vì “mất thời gian”. Thời gian xử lý”.

Ngoài ra, nhiều cơ sở thu mua rau, củ ngoài chợ, dán nhãn VietGAP rồi đưa vào các siêu thị, cửa hàng tiêu thụ. Dù không nhận mẫu đất, nước, rau để kiểm nghiệm nhưng nhiều đơn vị khẳng định sẽ nhanh chóng đạt chứng nhận VietGAP.

Trên thực tế, theo số liệu chưa đầy đủ, cả nước có hơn 40 tổ chức công nhận chứng nhận hợp quy trong lĩnh vực trồng trọt thuộc lĩnh vực VietGAP. Trong đó, Cục Trồng trọt cấp cho 12 tổ chức, hơn 30 tổ chức do Bộ Khoa học – Công nghệ hoặc Cục Quản lý chất lượng cấp.

Việc cấp giấy chứng nhận VietGAP tràn lan là vấn đề gian lận thương mại chứ không phải cấp tràn lan từ cơ quan quản lý như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt và Cục Quản lý chất lượng). , Bộ Khoa học và Công nghệ. Chỉ khi tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 107/2016 do Chính phủ ban hành thì mới được cấp.

Nếu tổ chức được cấp quyết định công nhận hợp quy VietGAP mà việc cấp không đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn VietGAP thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo quy định tại Nghị định 119/2017, tại Khoản 4 Điều 21 phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng; thu hồi giấy phép hoạt động. Ông Nguyễn Như Cương – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN & PTNT) cho biết.

Theo Khoản 4, Điều 21, Nghị định 119/2017 quy định:

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện đánh giá sự phù hợp nhưng đã cấp kết quả đánh giá sự phù hợp;
b) Thực hiện các hoạt động tư vấn cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận;
c) Không khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Rau giả “trá hình” VietGAP vào siêu thị: Ai sẽ bồi thường cho người tiêu dùng?

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *