Đề xuất thành lập Quỹ phòng thủ dân sự

Rate this post

Chiều 22-9, tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​lần thứ 2 về dự thảo Luật Dân quân tự vệ (PTDS).

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, PTDS có phạm vi rất rộng, bao gồm tổng thể các hoạt động chuẩn bị từ thời bình và khi có chiến tranh, thảm họa, sự cố để chủ động bảo đảm an toàn, khắc phục thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và của Mọi người.

Đề xuất thành lập Quỹ Dân phòng Ảnh 1

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo Thượng tướng, các quy định về quyền công dân liên quan đến quyền con người, quyền công dân và cần được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo nguyên tắc hiến định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013: “Quyền con người, quyền công dân được chỉ bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

Đại diện cơ quan thẩm tra pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật rất rộng, liên quan đến hoạt động, chính sách, biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố. hậu quả của các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh đã được quy định trong nhiều luật chuyên ngành.

Do đó, cơ quan thẩm tra lưu ý dự thảo cần quy định các nguyên tắc, xác định những vấn đề chung, bao quát để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác THADS. Đặc biệt, cần nghiên cứu, xác định đầy đủ những quy định khác nhau giữa dự thảo luật với các luật liên quan hoặc tham khảo, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong các luật khác.

Cho ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh cho biết rất tâm đắc với quy định của Luật này và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về phòng, chống dịch bệnh. Bà Thùy Anh viện dẫn Điều 22 trong dự thảo quy định về thẩm quyền tuyên bố, bãi bỏ cấp phòng thủ dân sự quy định bốn cấp.

“So với Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc phân loại mức độ được phân loại theo một loại khác, đó là theo mức độ nhóm dịch, nhóm A, nhóm B, nhóm C. Để hài hòa các quy định này thì được. cần thiết phải nghiên cứu thêm ”, bà Thùy Anh nói và cho biết thêm, việc này còn liên quan đến thẩm quyền điều động, huy động lực lượng, phương tiện.

Một nội dung đáng chú ý khác, để đảm bảo nguồn lực cho PTDS, dự thảo quy định về việc thành lập Quỹ PCTT trên cơ sở sáp nhập Quỹ Phòng chống thiên tai và Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, có ý kiến ​​trong cơ quan thẩm tra cho rằng việc hợp nhất hai quỹ là không phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và không phù hợp với thực tế, bản chất của hai loại quỹ này. . khác. Trong khi các ý kiến ​​khác cho rằng mô hình Quỹ PTDS là bắt buộc.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản thống nhất cần thống nhất các loại quỹ, nhưng đề nghị cần báo cáo rõ hơn quy định về việc sáp nhập quỹ cũng như làm rõ những vướng mắc. và những trở ngại trong quản lý và sử dụng các quỹ này.

Bày tỏ sự lo lắng, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, thực tế Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh còn có nhiệm vụ khác. “Các nhiệm vụ khác không thuộc nhiệm vụ của Quỹ Dân quân tự vệ sẽ do nguồn, quỹ nào giải quyết?” – Bà Nguyễn Thụy Anh đề nghị làm rõ vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề cập đến dự thảo quy định hợp nhất Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai với Ban Chỉ huy PTDS, gọi là Cơ quan Chỉ huy PTDS. “Phòng chống dịch không thống nhất mà đi lấy kinh phí của họ. Ban kia vẫn tồn, nhưng quỹ không còn, tự nhiên có những mâu thuẫn, tôi thấy rất lạ ”- ông Định nói và đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại việc này.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát các luật chuyên ngành để thiết kế bổ sung.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *