Danh hiệu của Đức Phật Thích Ca

Rate this post

Bài Tựa Phật Thích Ca chủ đề Bí Ẩn Thuật lần này đang được rất nhiều người quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, hãy cùng Blong NVC tìm hiểu những danh hiệu của Đức Phật Thích Ca trong bài viết hôm nay nhé! Bạn đang xem bài viết: “Danh hiệu của Đức Phật Thích Ca”

PHKH – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi bằng pháp danh là Phật Tổ, gọi tắt là Đức Phật hay “Đức Phật”, dịch từ chữ “Buddha” trong tiếng Phạn, có nghĩa là “Giác ngộ” (giác ngộ). Khai sáng), “Enlification One” (một người đã giác ngộ), “Wise One” (một người tinh thông mọi tôn giáo). Chữ “Giác ngộ” có ba nghĩa: một nghĩa là “Tự ngộ”.

(tự giác ngộ); thứ hai là “Giác ngộ” (giúp chúng sinh giác ngộ); Thứ ba là “Toàn giác” (tu luyện đến mức tối đa và thành Phật), là vị trí cao nhất trong việc tu hành của Phật giáo. Theo giáo lý nhà Phật, chỉ có Đức Phật (người đã giác ngộ) mới có đủ ba cấp độ, tức là ở cấp độ cao nhất. Các vị bồ tát đi ngắn một bước (hoặc thấp hơn một bước). Các vị La Hán vẫn còn hai bước nữa (hoặc thấp hơn hai bậc). Thế giới người phàm vẫn thiếu cả ba cấp độ (hoặc ở cấp độ thấp nhất).Thích Ca: “Shakyamuni” là bản dịch của từ tiếng Phạn “Sakyamuni”. Từ “Sakya”, có nghĩa là “Thích Ca”, là tên của một bộ tộc ở Ấn Độ cổ đại. Từ “Muni”, dịch ra là Muni, có nghĩa là giàu lòng nhân từ (Năng Nhân), rất giỏi chịu đựng (Năng Nhẫn), biết nhường nhịn (Năng Như), biết giữ gìn thân tâm trong sạch. tinh khiết (Năng Tĩnh). Tóm lại, “Shakyamuni” có nghĩa là vị thánh của tộc / bộ tộc Thích Ca. Danh hiệu này tôn vinh tên thật của Ngài là Gotama Siddhartha.

Đức Phật Thích Ca được gọi bằng pháp danh “Phật Tổ”, gọi tắt là “Đức Phật” hay “Đức Phật”, dịch từ tiếng Phạn là “Buddha”, có nghĩa là “Giác ngộ”. “Người khai sáng” (người đã giác ngộ), “Người khôn ngoan” (người tinh thông mọi nguyên tắc). Chữ “Giác ngộ” có ba nghĩa: một nghĩa là “Tự ngộ” (tự giác ngộ); thứ hai là “Giác ngộ” (giúp chúng sinh giác ngộ); Thứ ba là “Toàn giác” (tu luyện đến mức tối đa và thành Phật), là vị trí cao nhất trong việc tu hành của Phật giáo. Theo luật Phật giáo, chỉ có Đức Phật (người đã giác ngộ) mới có đủ ba cấp độ, tức là ở cấp độ cao nhất. Các vị trí bồ tát ngắn hơn một bậc (hoặc thấp hơn một bậc). Các vị trí La Hán vẫn cách đó hai bước (hoặc thấp hơn hai bước). Thế giới người phàm vẫn thiếu cả ba cấp độ (hoặc ở cấp độ thấp nhất).

Thế Tôn: “World Honored One” là một danh hiệu khác rất thường được dùng để chỉ Đức Phật Thích Ca. “World Honored One” ban đầu là tên mà những người Bà La Môn dùng để gọi những người tư sản. Các nhà sư và các Phật tử sau này cũng dùng tên đó để tỏ lòng thành kính đối với Đức Thích Ca. Phật giáo coi Thích Ca là người tài đức vẹn toàn, có đầy đủ phước đức, có thể làm lợi ích cho thiên hạ, được muôn loài kính trọng nên gọi là “Đức Chí Tôn”.

Như Lai: Cùng với “Thế giới được tôn vinh”, “Như Lai” cũng là danh hiệu thường được dùng để chỉ Đức Phật Thích Ca. “Như Lai” được dịch từ chữ “Như Lai” trong tiếng Phạn. “Như”, còn được gọi là “Chân như” hoặc “Chân như”, dùng để chỉ “chân lý tuyệt đối”, “chân lý của chân lý”, “bản thể của vũ trụ vạn vật”. “Lai” có nghĩa là đến. “Tathagatas” là những người đến bằng con đường chân chính, những người đã hiểu chân lý, những người đi theo con đường đúng đắn để giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong những người đã đến như vậy mà Ngài được gọi là “Như Lai”.

Từ “Như Lai” được dùng với nghĩa hẹp để chỉ Đức Phật Thích Ca, với nghĩa rộng để chỉ tất cả các vị Phật, như A Di Đà Như Lai, Dược Sư Như Lai, v.v.

Chào bán: Đức Phật là người đã tiêu trừ Nghiệp chướng, vĩnh viễn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, với đầy đủ phẩm hạnh, phẩm cách, phước báu đầy đủ nên rất xứng đáng với sự cúng dường của chư thiên và loài người.

Biến chính Tri: Nó là chính hãng. Biến có ở khắp mọi nơi, rộng lớn. Trí là kiến ​​thức. “Tri kiến ​​chân chính” là người hiểu đúng, hiểu rõ tất cả những gì bao trùm cả thiên hạ.

Minh Hanh Tuc: Đức Phật là người có đầy đủ hạnh phúc và trí tuệ, nghĩa là có đầy đủ tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tam minh) và ngũ đức (Thánh hạnh, Phạm hạnh, Thiện hạnh, Anh nhị hạnh, bệnh hoạn. Hạnh) nên gọi là Minh Hạnh Túc.

Thiên Thế: Tốt bụng là tốt, khéo léo. Đi đi, vượt qua. Đức Phật là người tu hành đúng chánh đạo, biết khéo léo vượt qua tất cả để nhập Niết bàn.

Giải thưởng thế giới: Đức Phật là người thông hiểu tất cả các pháp của thế gian.

Thượng sư: Trong tất cả các pháp, Niết bàn là Vô thượng, giữa loài người, Đức Phật là Vô thượng, và trong các quả, Chánh giác là vô thượng. Chúng sinh trong chín cõi thường xuyên không thể so sánh được với Đức Phật, vì vậy Ngài có danh hiệu là Vô Thượng Sĩ, có nghĩa là người đã lên đến độ cao vô song.

Điều của Master Chief: Đức Phật là một vĩ nhân có khả năng chế ngự và vượt qua mọi chướng ngại trong khi thực hành con đường chân chính. Ý của Sư trưởng là Đức Phật có thể chế ngự người tốt và điều phục kẻ ác để đi đến con đường chính nghĩa.

Celestial Sphinx: Đức Phật là Thầy, là vị Thầy chỉ đường giải thoát cho cả thần linh và con người.

Thêm từ: Đức Phật yêu thương tất cả chúng sinh như cha mẹ nhân từ yêu thương con cái. Tình thương này bình đẳng, hòa bình và không ngăn ngại, tức là không phân biệt sự kính trọng hay vu khống của chúng sinh đối với Đức Phật, không phân biệt giàu sang hay sang hèn. Chúng sinh càng lầm lạc bao nhiêu thì lòng từ bi vô lượng của Đức Phật càng lớn bấy nhiêu.

Bài phát biểu trung thực: Đức Phật là người nói thật và không lừa dối chúng sinh. Những lời Phật dạy thường xuyên xuất phát từ trí tuệ hoàn hảo, không phải bởi sự tiện lợi.

Hai Tức Tôn: Đức Phật là vị cao quý nhất trong các loài hai chân (song chân: hai chân), giống như các vị thần và con người. Và, Phật có đầy đủ Giới hạnh và Trí tuệ (nhị nguyên: cả hai đều trọn vẹn).

Pi No Gia Na:Phật giáo Mật tông gọi Đức Phật Thích Ca là “Pinu Gia Na”, dịch ra là “Đại Nhật Như Lai”. Theo tiếng Phạn, “Pinu Gia Na” là tên gọi khác của Mặt trời. dùng danh hiệu “Pinu Gia Na” nghĩa là coi Phật Thích Ca là mặt trời hồng không bao giờ tắt; Trí tuệ của Đức Phật được ví như mặt trời soi sáng khắp thế gian, xua tan bóng tối vô minh.

Mặt khác, Đức Phật còn được biết đến với một số danh hiệu khác như: Bac Gia Phamnghĩa là người đã chiến thắng sự thống trị của bản ngã; Tôn giáo Tam thế, nghĩa là người đã giác ngộ, đã được giải thoát khỏi ba cõi dục vọng, sắc giới và vô sắc giới;Toàn giác, có nghĩa là người đã hoàn toàn giác ngộ; Guru, nghĩa là người thầy dẫn dắt chúng sinh đến giải thoát, v.v.

(Trang Web BlogNVC.com)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc Người được vinh danh thế giới là ai, hãy cho chúng tôi biết, ý kiến ​​đóng góp của bạn sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn trong những bài viết sau.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *