Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rate this post

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng viên – dù việc lớn hay việc nhỏ, địa vị cao hay thấp – phải làm gương cho quần chúng mọi nơi… Nhưng muốn quần chúng hăng hái thực hiện, thì đảng viên phải xung phong làm gương cho quần chúng noi gương, noi theo ”.

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Buổi sinh hoạt chi bộ khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên. cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc có gần 1.000 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ (trong đó có 10 chi bộ thôn, tổ dân phố). Để phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng các tiêu chí, việc làm cụ thể để các chi bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM) … Từ đó khơi dậy ý chí, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ Đảng viên phát huy nội lực, sức sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. với phương châm “Đảng viên đi trước, làng xóm theo sau”… Đồng thời, phân công từng đảng viên là hạt nhân tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện. chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, người dân đã biết chủ động tìm nguồn vốn, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, vườn – ao – chuồng, trồng rừng, chăn nuôi. nuôi … cho thu nhập cao. Một số mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: lúa năng suất, chất lượng cao, chuối tiêu hồng, trồng cây ăn quả có múi, sản xuất mía tập trung, rau an toàn … Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc. thị xã, năm 2021 thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng / người, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47%.

Để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động. , triển khai quyết liệt các nội dung, chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ở tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đều treo biển đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác; Đăng ký nêu gương làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hằng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể, tạo chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn cụ thể hóa nội dung, hình thức học tập chuyên đề về học tập và làm theo Bác với chủ đề “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển huyện nhà. Vĩnh Lộc trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể. , như: tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa … Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất, điển hình như xã Vĩnh Tân vận động Nhân dân hiến 25.195m2 đất để mở rộng đường nội đồng, đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình dân sinh; Xã Vĩnh Yên đã huy động Nhân dân đóng góp trên 45 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa; Xã Vĩnh Tiến sẽ bê tông hóa 100% đường làng ngõ xóm, giải tỏa hành lang ATGT, vệ sinh môi trường; Xã Vĩnh Thành xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, triển khai nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả …

Với vai trò là đầu tàu, gương điển hình trong các phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đoàn kết, phát huy nội lực, huy động được gần 4.000 tỷ đồng. Đồng xây dựng nông thôn mới; Người dân tự nguyện hiến 13,6 ha đất để mở rộng

Nhà văn hóa, đường giao thông, diện mạo nông thôn vì thế mà có nhiều khởi sắc, góp phần đưa huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, trong việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân. của Nhân dân; vẫn còn những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, có tình trạng “nói không làm”, “nói một đằng”. làm việc khác ”… gây bức xúc trong xã hội, mất lòng tin trong nhân dân.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo đồng chí Lữ Văn Thu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc: Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng, đạt kết quả cao hơn. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên các cấp thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký việc làm theo quy định của pháp luật. Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng phát triển kinh tế. – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Gia Bảo

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *