Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân

Rate this post

Ngày 22-9, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên đặc biệt về xây dựng pháp luật tháng 9-2022.

Thủ tướng Chính phủ: Cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2022 – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Cùng dự có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe các dự thảo, tờ trình và cho ý kiến ​​về Quy hoạch tổng thể cả nước giai đoạn 2021 – 2030; đề xuất xây dựng Luật Công chứng, Luật Khoáng sản sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Bộ Y tế cũng đã báo cáo đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược để giải quyết vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế và phát triển ngành dược và dự thảo tờ trình. của Chính phủ để tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định tại Nghị quyết 30 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 về chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân - Ảnh 2.

Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành đã khẩn trương chuẩn bị, trình các văn bản, tờ trình, đề xuất pháp luật – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Sau khi lắng nghe ý kiến ​​của các thành viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến ​​cụ thể về từng nội dung trên. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành đã khẩn trương chuẩn bị, trình các văn bản, tờ trình, đề xuất xây dựng luật; nghiêm túc tiếp thu và giải trình cụ thể, có cơ sở; cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan tiếp thu tối đa các ý kiến ​​tại cuộc họp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lấy ý kiến ​​các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đối tượng bị ảnh hưởng. tác động, ảnh hưởng, ý kiến ​​của nhân dân, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, tôn trọng các ý kiến ​​khác nhau, kể cả ý kiến ​​phản biện để có đầy đủ thông tin, cân nhắc, lựa chọn phương pháp. dự án tối ưu nhất, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân. dân số và thực thi hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân - Ảnh 3.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành chỉ đạo các cấp hoàn thành đúng tiến độ quy định, bám sát, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, cập nhật những vướng mắc phát sinh – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành chỉ đạo các cấp hoàn thành đúng tiến độ quy định, bám sát, tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn, cập nhật những vướng mắc phát sinh; cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo cần bám sát chương trình của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ, tốt hơn, hiệu quả hơn với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng đề án. luật.

Lần đầu tiên xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia

Đối với Quy hoạch chung cả nước giai đoạn 2021-2030, các thành viên Chính phủ cơ bản thống nhất đánh giá: việc xây dựng và trình duyệt Hồ sơ Quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật; Nhất trí với nội dung chính của dự thảo Quy hoạch tổng thể. Các đại biểu đã đề xuất, kiến ​​nghị một số nội dung cụ thể vào Quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể, kết nối và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ: Cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân - Ảnh 4.

Thủ tướng lưu ý quy hoạch cần dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đánh giá – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Về điều này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là lần đầu tiên một quy hoạch tổng thể cấp quốc gia được xây dựng. Quy hoạch đã bám sát, đảm bảo tính thống nhất của các quy định có liên quan; Các định hướng lớn của Quy hoạch đã bám sát và thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu phát triển, định hướng phân bố không gian hoạt động kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với Nghị quyết T.Ư 13. Đại hội, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng cho rằng, nội dung báo cáo quy hoạch về cơ bản đã xem xét tính hợp lý, logic giữa các hợp phần; các vấn đề có tầm quan trọng trong nước, quốc tế và liên khu vực đã được lồng ghép và xử lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân - Ảnh 5.

Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch. và Đầu tư khẩn trương tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến ​​thành viên Chính phủ và theo quy định của Chính phủ. pháp luật.

Thủ tướng lưu ý phân cấp, phân quyền, bố trí nguồn lực trong quản lý quy hoạch; thể hiện Kế hoạch dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đánh giá; sớm trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *