Click Download to save Beneath The Tangles mp3 youtube com

Rate this post

Kinh nghiệm xem Steins cửa, khi nó được phát hành lần đầu, không giống bất kỳ cái nào khác. Trước khi YouTube trở nên khổng lồ và Twitter và Reddit là trụ cột, các blogger đã mất trí hàng tuần về kiệt tác khoa học viễn tưởng, bí ẩn này. Nó vẫn đứng vững vì nhiều lý do, bao gồm cả các nhân vật của nó, như Kurisu bất khuất.

【RH】“Kurisu Makise” ☆

in lại với sự cho phép

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *