Chứng khoán Bản Việt chi nghìn tỷ phát hành 100 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Rate this post

Chứng khoán Bản Việt sẽ phát hành 100,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%.

18 tháng 8 tới đây Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 10: 3, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới.

Như vậy, với 335 triệu cổ phiếu đang niêm yết và đang lưu hành, Chứng khoán Bản Việt sẽ phát hành 100,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức lần này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.050 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Năm 2021, Chứng khoán Bản Việt đạt 3.707 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, tăng 114% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 95% lên xấp xỉ 1.500 tỷ đồng. EPS đạt 4.502 đồng. Tính đến 31/12/2021, Chứng khoán Bản Việt còn 1.241 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, công ty có 233 tỷ đồng quỹ dự phòng rủi ro tài chính và hoạt động, 67 tỷ đồng dự phòng bổ sung vốn điều lệ và 4,5 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 2,2% lên 713 tỷ đồng.

screen-shot-2022-08-12-at-14.21.21.png

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *