Chính phủ phê duyệt đề xuất xây dựng nghị quyết đấu giá biển số xe

Rate this post

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký Nghị quyết số 97 / NQ-CP ngày 5/8/2022 của Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô. thông qua hình thức đấu giá theo yêu cầu của Bộ Công an.

Thông qua đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô

Nghị quyết yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện tờ trình Quốc hội xây dựng nghị quyết để gửi Bộ Tư pháp, phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự án nghị quyết trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội. . Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV thực hiện theo quy trình tại kỳ họp, dự thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu ý kiến ​​thành viên Chính phủ về đề xuất xây dựng nghị quyết trong quá trình tổ chức xây dựng nghị quyết. xây dựng, trình ban hành Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các luật có liên quan sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua.

Trước đó, trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua hình thức đấu giá, Bộ Công an đề xuất người trúng đấu giá biển số được sử dụng biển số trúng đấu giá. Khi chuyển nhượng xe ô tô, người trúng đấu giá được giữ biển số để đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng riêng biển số trúng đấu giá mà phải chuyển nhượng cùng phương tiện.

Người nhận chuyển nhượng xe đã gắn biển số trúng đấu giá không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký mua xe khác.

Vẫn theo dự thảo mới, giá khởi điểm của các biển số đưa ra đấu giá tại Hà Nội và TP.HCM là 40 triệu đồng, các địa phương còn lại là 20 triệu đồng.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số, sau khi trừ các chi phí tổ chức đấu giá theo quy định sẽ phân chia nguồn thu với tỷ lệ 70% nộp ngân sách Trung ương, 30% nộp ngân sách địa phương. .

Thực tế xã hội nhiều năm qua cho thấy, nhiều người có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích, thường được gọi là “biển số xe đẹp” tùy theo quan niệm của mỗi người. Vì nhu cầu của người dân, Chính phủ đã hai lần cho phép Bộ Công an tổ chức đấu giá và thu phí cấp biển số tùy chọn.

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến ​​trái chiều từ dư luận, Chính phủ đã yêu cầu dừng việc triển khai. Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe thông qua đấu giá là hết sức cần thiết để đảm bảo quy trình chặt chẽ hơn.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.