Cao tốc Bắc Nam: Quảng Ngãi xây 23 khu tái định cư cho người dân

Rate this post

Ngày 21/7, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn khẩn chỉ đạo các cấp các ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng 23 khu tái chế. quyết toán (quyết toán) phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn.

Cao tốc Bắc Nam: Quảng Ngãi xây 23 khu tái định cư cho người dân - ảnh 1

Cơ quan chức năng đang đo đạc, lập phương án tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (Bình Định).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho tiểu dự án; tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán khu tái định cư; các thủ tục trên được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng đối với việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa phải thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng và nguồn nước sau xử lý phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật. môi trường quốc gia để xả vào nguồn tiếp nhận.

Về giải pháp thiết kế, công nghệ xử lý nước thải, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đảm bảo tiết kiệm chi phí. . Tiết kiệm, hiệu quả. Thời gian hoàn thành các công việc này trước ngày 29/7.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án thành phần Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (Bình Định) trên cơ sở đề nghị của Ban Giám đốc. Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông của tỉnh.

\N

Đối với việc thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy tại các khu tái định cư, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến ​​chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hoàn thành trước ngày 29/7.

Cao tốc Bắc Nam: Quảng Ngãi xây 23 khu tái định cư cho người dân - ảnh 2

Khoảng 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng do thi công đường cao tốc Bắc Nam

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND các huyện, thị xã: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường (nơi có đề xuất địa điểm xây dựng khu tái định cư) chủ động, kịp thời phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị. TTC.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. thẩm quyền cập nhật, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện 23 khu tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Đông Nam giai đoạn 2011-2025, đoạn qua qua tỉnh Quảng Ngãi về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa của dự án.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *