Các chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuần này

Rate this post

Hiện trường vụ cháy quán Karaoke số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy khiến 3 công an tử vong

Vào khoảng 1h ngày 1/8/2022, tại 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy. và cứu hộ, cứu nạn Công an TP Hà Nội tử vong. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công văn 683 / CĐ-TTg chỉ đạo giải quyết vụ việc này.

Công văn đề nghị Bộ Công an, UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ chính sách với cán bộ, chiến sĩ hy sinh. và gia đình; chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khỉ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Công văn số 680 / CĐ-TTg ngày 1/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đậu khỉ.

Công văn yêu cầu Bộ Y tế triển khai quyết liệt các biện pháp giám sát, không để dịch bệnh xâm nhập; xử lý kịp thời các ổ dịch, chăm sóc, điều trị người bệnh, hạn chế tối đa tử vong. Đặc biệt chú trọng ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế, đối tượng nguy cơ cao, đối tượng dễ bị tổn thương.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công văn 698 / CĐ-TTg ngày 4/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021. – Năm 2025.

Công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2022; phấn đấu năm 2022 hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Kế hoạch hành động phát triển kinh tế – xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết 96 / NQ-CP ngày 01/8/2022 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ / TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về chỉ đạo – xã hội phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2030, tăng trưởng GRDP của vùng đạt 8,0 – 9,0% / năm; đến năm 2030, quy mô kinh tế của vùng đạt khoảng 2.100 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), trong đó nông, lâm, thủy sản chiếm 12 – 13%, công nghiệp – xây dựng 45 – 46%, dịch vụ 37 – 38. %; GRDP bình quân đầu người 140 triệu đồng / người / năm (giá hiện hành); tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 190 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 30% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mỗi tỉnh có ít nhất 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

6 trường hợp được trừ giá đất để tính thuế giá trị gia tăng

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 209/2013 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP, Nghị định số 100/2016 / NĐ-CP và Nghị định số 146 / 2017 / NĐ-CP.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 4 đối với chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Tăng giá trị. Theo đó, có 6 trường hợp được trừ giá đất để tính thuế giá trị gia tăng.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với công chức

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2022 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2022 quy định về nghỉ hưu trước tuổi đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định quy định tuổi nghỉ hưu đối với công chức không quá 5 năm (60 tháng) kể từ khi công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020 / NĐ-CP của Chính phủ. về tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian nghỉ hưu trước tuổi, công chức chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 18/2022 / QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố. thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt chuẩn nông thôn nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu khi:

1- Đạt đủ mức tiêu chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (đối với xã nông thôn mới); Bộ tiêu chí quốc gia về thôn nông thôn nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 (đối với xã nông thôn nâng cao); Quy định về xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 (đối với xã nông thôn kiểu mẫu).

2- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

3- Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã đạt yêu cầu theo quy định.

4- Xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Phát triển các sản phẩm OCOP, đánh thức tiềm năng và lợi thế của vùng nông thôn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 919 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Chương trình OCOP là phát triển các sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế ở khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế vòng tròn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế nông nghiệp và làng nghề

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 922 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, làng nghề, văn hóa, môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất. phẩm chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng hội nhập đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 923 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chương trình nhằm cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học, thực tiễn và giải pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 thông qua việc tập hợp nguồn lực khoa học và công nghệ đa ngành; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường ở nông thôn; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thúc đẩy liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Chất thải tạo ra phải được quản lý như một nguồn tài nguyên

Chất thải phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, khuyến khích quản lý tổng hợp chất thải trong toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh đến khi xử lý cuối cùng theo hướng kinh tế khép kín, tuần hoàn.

Đó là quan điểm của Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phê duyệt tại Quyết định số .Số 925 / QĐ-TTg ngày 2/8/2022.

Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 924 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, nâng cao chất lượng. của các vùng nông thôn. đời sống nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 926 / QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Chương trình là bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt pháp luật. Mục tiêu chung của xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống, vật chất và tinh thần cho người dân.

Ngày 8 tháng 9 là Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 930 / QĐ-TTg ngày 3/8/2022 phê duyệt Đề án “Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2030”. “.

Quyết định nêu rõ, hàng năm tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt vào ngày 8/9 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng, tổng hợp, đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng tiếng Việt, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Cung cấp dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại, phòng, chống thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 929 / QĐ-TTg ngày 03/8/2022 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền hình tuyên truyền đối ngoại; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, nguy hiểm phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp – nông dân – nông thôn giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, nhiệm vụ của dịch vụ truyền hình tuyên truyền là tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, hữu ích, nội dung thông tin cụ thể và hình thức cụ thể. trình bày sinh động, hiện đại, hấp dẫn; đáp ứng các mục tiêu trên; phát sóng các chương trình truyền hình trên các kênh chuyên biệt thông qua hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình và tổ chức phát nội dung trực tuyến.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.